برچسب: اشتغال زنان
2 مطلب

چرا زنان و افراد مسن در تاکسی اینترنتی کمتر کار می‌کنند؟

نابرابری جنسیتی شغلی و مسئله آرایش زنان