برچسب: بلایای طبیعی
2 مطلب

دولت یا مردم؛ چه کسی باید خسارت سیل را بدهد؟

شهر و فاجعه: سیل، ادبیات و اقتصاد