برچسب: تجدید ارزیابی
1 مطلب

افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها چیست؟