برچسب:

خلاصه کتاب

4 مطلب

کتاب هفته: خلاصه کتاب تلنگر نوشته ریچارد تیلر

کتاب هفته: خلاصه کتاب «پوست در بازی» یا آن‌ها که پای خودشان گیر نیست

کتاب هفته: خلاصه کتاب اقتصاد فقیر

خواندن سریع و آهسته؛ بازاری برای خلاصه کتاب