برچسب: فرار سرمایه
2 مطلب

بچه‌دار شدن در کانادا و سرمایه‌های نمادین ایران

طاعونی به نام فرار سرمایه؛ پول را بردار و فرار کن!