برچسب: فرار سرمایه
3 مطلب

پرونده هفته؛ آیا جو بایدن، تحریم‌ها را برمی‌دارد؟ / تداوم تحریم‌ها برای مردم ممکن است؟

بچه‌دار شدن در کانادا و سرمایه‌های نمادین ایران

طاعونی به نام فرار سرمایه؛ پول را بردار و فرار کن!