برچسب: نظام بانکی
2 مطلب

پیشنهاد کتاب اقتصادی: داستان اقتصاد با طعم ماهی!

آیا امکان ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد؟