برچسب: پرداخت یارانه
1 مطلب

ظرفیت بودجه دولت برای افزایش یارانه‌ها / یارانه‌ها بیشتر می‌شود؟