چالش نفت ایران: تراژدی یک منبع مشترک

چالش نفت ایران: تراژدی یک منبع مشترک

به دنبال اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه اقتصاد ایران، صادرات نفت ما اکنون به پایین‌ترین سطح خود در چند دهه گذشته رسیده است. این در حالی است که اقتصاد ایران، دست‌کم از یک قرن گذشته به این سو، به شدت به نفت وابسته است و برخی شواهد هم نشان می‌دهند که وابستگی بودجه دولت به نفت در دولت تدبیر و امید هم نه فقط کاهش نداشته، که با افزایش هم مواجه شده است.

علاوه بر این، در اقتصادی رانتی که بسیاری از چرخ‌دنده‌های آن با نفت روغن‌کاری می‌شده و می‌شود، حالا همزمان با سایه تهدید، فرصت کنارگذاشتن نفت از بودجه هم به چشم می‌خورد. اما آیا ممکن است همین فرصت هم دوباره به تهدیدی دیگر تبدیل شود؟

در این مورد، با محمدعلی خطیبی، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران و نیز رسام مشرفی، اقتصاددان و استادیار دانشگاه شهید بهشتی در تهران گفت‌وگو کردیم.

چالش نفت ایران: تراژدی یک منبع مشترک|لینک دانلود
نظرات