برچسب: انتخابات اتاق بازرگانی ایران
2 مطلب

درب اتاق بازرگانی در خیابان پاستور نیست / چوب تفکرات چپ را خورده‌ایم

ماموریت ما نجات بنگاه‌های خرد است / صدای بنگاه‌های خرد می‌شویم (ویدئو)