برچسب: دستمزد کارگران
3 مطلب

آخرین جزییات افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ (پادکست)

جزئیات افزایش حقوق کارگران از زبان وزیر کار (ویدیو)

حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافت / جزئیات افزایش دستمزد در سال ۱۳۹۹ (ویدیو)