پدرام سلطانی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح می‌دهد:

تحریم‌ها چه اثری بر صادرات ایران داشته است؟

۱۷ آبان , ۱۳۹۹
محمد علی‌نژاد

در سالهای اخیر تحریم‌های غرب علیه ایران موجب شده تا بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به شدت آسیب ببیند. در این میان حوزه تجارت خارجی یکی از مهمترین بخش‌هایی بود که بر اثر تحریم‌ها دچار اختلال شده و درآمد صادراتی کشور به شدت کاهش پیدا کرده است. پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق ایران در گفتگو با تجارت‌نیوز از نحوه تاثیر تحریم‌ها بر صادرات و تجارت خارجی کشور می‌گوید.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند