موضوعات داغ:
دو عضو اتاق بازرگانی توصیه‌هایی را مطرح کردند:

اقدامات فوری فعالان بخش خصوصی در دوران تحریم

علیرضا جعفری

حسن فروزان‌فرد و مهدی پورقاضی، دو عضو اتاق بازرگانی تهران در آستانه تشدید تحریم‌های اقتصادی، توصیه‌هایی را خطاب به فعالان بخش خصوصی مطرح می‌کنند.
خودداری فعالان اقتصادی از فروش نسیه، نپذیرفتن تعهدات زیاد و توقف فعالیت‌های توسعه‌ای از جمله مواردی است که دو عضو اتاق بازرگانی تهران برای فعالیت فعالان بخش خصوصی در دوران تحریم توصیه می‌کنند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند