خطر انجماد نقدینگی با رشد نرخ سود

۲۸ شهریور , ۱۳۹۷
علیرضا جعفری

محمدرضا انصاری، نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران رشد نرخ سود را در جذب نقدینگی موثر می‌داند اما متذکر می‌شود که ممکن است بانک‌ها با جذب نقدینگی، این سرمایه‌ها را در بخش‌هایی مانند مسکن قفل کنند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند