عید قربان هم بازار دام را از رکود خارج نکرد

اکرم فیض‌آبادی
کمبود نهاده و علوفه یکی از بزرگترین مشکلات کنونی دامداران است. مشکلی که سبب شده بسیاری از دامداران دام‌های خود را بفروشند. در آستانه عید قربان انتظار می‌رفت که بازار دام از رکود خارج شود.
تجارت‌نیوز در این گزارش به وضعیت بازار دام در آستانه عید قربان پرداخته و به این سوال جواب داده که وضعیت بازار دام چگونه است.
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند