اکسکوینو

دولت سال آینده می‌تواند شغل ایجاد کند؟

نرخ رشد اقتصادی ایران برای یک دهه نزدیک به صفر بوده و اقتصاد ایران توان ایجاد اشتغال جدید را نداشته است. اما ایجاد شغل و کاهش بیکاری هم دغدغه مردم است و هم دولت.

به گزارش تجارت‌نیوز، داود سوری، اقتصاددان در این گفتگو به این سوال جواب می‌دهد که آیا دولت سال آینده می‌تواند شغل جدید ایجاد کند یا نه!

 

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند