روایت برنامه حالا خورشید از سیر تاریخی سهمیه‌بندی بنزین

کارت سوخت، از ظهور تا تولدی دیگر

۳۰ آبان , ۱۳۹۷
علیرضا جعفری

در سال 1386 به منظور برنامه‌ریزی و کنترل مصرف سوخت در کشور، طرح سهمیه‌بندی بنزین با کارت سوخت اجرایی شد. این طرح تا سال 1394 ادامه داشت اما از آن پس سهمیه‌بندی بنزین برداشته شد و تنها مالکان خودرو کارتی بدون استفاده به دیگر کارت‌های خود اضافه ‌می‌کردند.

تفاوت قیمت بنزین در ایران با کشورهای دیگر بالاخص کشورهای همسایه، باعث بروز مسائلی مانند قاچاق معکوس شده است. راه‌حل‌های متعددی از جمله افزایش قیمت سوخت یا سهمیه‌بندی مطرح شده است که در حال حاضر زمزمه بازگشت کارت سوخت بیشتر از پیش به گوش می‌رسد.

در همین راستا «حالا خورشید» در برنامه 30 آبان خود به روند تاریخی سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت پرداخت.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند