جواد صالحی اصفهانی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح می‌دهد:

آیا افزایش یارانه نقدی نفعی برای اقتصاد دارد؟

۲۷ آبان , ۱۳۹۹
محمد علی‌نژاد

در روزهای اخیر بحث‌های زیادی حول یارانه نقدی 120 هزارتومانی در رسانه‌ها صورت گرفته است. این در حالی است که همین تخصیص یارانه 45 هزار تومانی نیز مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد ویرجینیاتک در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، در خصوص میزان  موثر بودن یارانه نقدی در معیشت مردم صحبت کرده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند