آتش قیمت نفت به جان مالیات دهندگان

همزمان با کاهش قیمت جهانی هر بشکه نفت خام از 98 دلار به 53 دلار طی سال‌های 1392 تا 1395 درآمد مالیاتی کشور با 105 درصد افزایش از 49 هزار میلیارد تومان به 101 هزار میلیارد تومان رسید و از درآمد نفتی کشور پیشی گرفت و وابستگی کشور به درآمد نفتی را کاهش داد.

آتش قیمت نفت به جان مالیات دهندگان

فریبا تاجدینی: از دیدگاه بسیاری از کارشناسان قیمت نفت و درآمد مالیاتی باهم رابطه معکوس دارند و هرگاه قیمت نفت کاهش یابد دولت برای پوشش هزینه‌های خود مالیات را افزایش می‌دهد. کاهش قیمت جهانی نفت سبب شده است درآمدهای نفتی کاهش یابد و بار سنگین هزینه‌های دولت بر دوش مالیات دهندگان بیفتد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای بانک مرکزی و داده‌های اقتباس شده از شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ همزمان با افت قیمت جهانی نفت خام درآمد مالیاتی کشور بیشتر از درآمد نفتی بوده است.

در این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام در آخرین روز آخرین ماه هر سال میلادی در نظر گرفته شده است.

در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ همراه با کاهش قیمت نفت خام از ۱۷٫۶ دلار به ۱۱٫۷ دلار درآمد مالیاتی افزایش یافته است.

 در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ رابطه قیمت نفت و درآمد مالیاتی دارای نوسان است ولی در حالت کلی طی این چهارسال قیمت نفت از ۲۵ دلار در سال ۱۳۷۸ به ۳۱٫۲ دلار در سال ۱۳۸۱ افزایش یافته و درآمد مالیاتی کشور نیز از ۲٫۵ هزار میلیارد تومان به ۵ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

در عین حال طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ تقریبا درآمد مالیاتی همزمان با افزایش قیمت نفت رشد کرده و رابطه همزمانی مستقیمی شکل گرفته و تنها در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۱ روند افزایش قیمت نفت شکسته شده است. قیمت دلار در سال ۱۳۸۱ از ۳۱٫۲ دلار با ۲۱۴ درصد افزایش به ۹۸ دلار در سال ۱۳۹۲ رسید و درآمد مالیاتی نیز طی این دوره ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ تقریبا همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، درآمد نفتی ایران از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و کمتر از درآمد مالیاتی کشور شده است. همچنین با افزایش قیمت هر بشکه نفت خام از ۹۱ دلار به ۹۸ دلار طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ روند صعودی درآمد نفتی کشور از سر گرفته شده و درآمد نفتی کشور بازهم از درآمد مالیاتی کشور بیشتر شده است.

درآمد مالیاتی کشور مستقل از بهای نفت هرساله روند فزاینده‌ای داشته و تنها در در سال ۱۳۸۸ مقدار آن کاهش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد همزمان با کاهش قیمت نفت از ۹۸ دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵۳ دلار در سال ۱۳۹۵ درآمد مالیاتی کشور با ۱۰۵ درصد افزایش از ۴۹ هزار میلیارد تومان به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.


این مطلب را به اشتراک بگذارید