نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد اعلام کرد:

آمادگی ایران برای مشارکت در عملیات‌های حفظ صلح ملل متحد

سفیر و نماینده دائم کشور در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در کمیته ویژه حفظ صلح این سازمان آمادگی جمهوری اسلامی ایران را جهت مشارکت در عملیات‌های حفظ صلح ملل متحد از طریق اعزام گردان نظامی، پلیس، ناظران نظامی و نیز خدمات پشتیبانی به این مأموریت‌ها اعلام کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، مجید تخت روانچی نماینده دائم کشور در سازمان ملل متحد اعلام کرد: با اشاره به اینکه ماموریت‌های حفظ صلح کماکان نقشی حیاتی در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند، جایگاه کمیته ویژه حفظ صلح مجمع عمومی در بررسی کامل کلیه ابعاد مربوط به عملیات‌های حفظ صلح حائز اهمیت است.

وی افزود: مأموریت‌های حفظ صلح بایستی با رعایت اهداف و اصول منشور ملل متحد و اصل عدم استفاده از زور بجز در دفاع از خود، رضایت طرفین درگیری و با بی‌طرفی صورت پذیرد. احترام به برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی همه کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آنها بایستی کاملاً محترم شمرده شود.

تخت روانچی در ادامه بر اهمیت مشارکت کشورهای تامین کننده نیرو در کلیه مراحل تصمیم‌گیری سازمان ملل در زمینه حفظ صلح تاکید کرد و مشارکت موثر اعضای ملل متحد را عامل کارآمدی این ماموریت‌ها قلمداد کرد.

وی افزود: حمایت از غیرنظامیان مسئولیت اولیه کشورهای میزبان بوده و باید با هدف حمایت از تلاش‌های ملی جهت ارتقاء حمایت از غیرنظامیان صورت گیرد. در این راستا باید از هرگونه مداخله نظامی بوسیله سازمان ملل متحد یا هر نیروی خارجی دیگر به بهانه حمایت از غیرنظامیان، قویاً اجتناب شود.

نماینده دائم کشور در سازمان ملل متحد در خصوص موضوع بکارگیری فناوری‌های نوین جهت جمع‌آوری اطلاعات در مأموریت‌های حفظ صلح تصریح کرد: بکارگیری فناوری‌های نوین باید با هدف افزایش ایمنی و امنیت نیروهای حافظ صلح صورت پذیرد. در عین حال استفاده از این فناوری‌ها بایستی با احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، رضایت کشور میزبان و مطابق با اصول اساسی ناظر بر عملیات‌های حفظ صلح صورت پذیرد.

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند