1/2 میلیون شاغل بیکار شدند / ناامیدان هم بازار کار را ترک کردند

1/2 میلیون شاغل بیکار شدند / ناامیدان هم بازار کار را ترک کردند

هرچند در فصل تابستان امسال نرخ بیکاری به 9.1 درصد کاهش یافته اما علت این نزول نرخ بیکاری، افت شدید بیش از سه درصد نرخ مشارکت است. معنای ساده آن، این است که بیش از سه درصد جمعیت از صف تقاضا برای یافتن شغل خارج شده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، هرچند در فصل تابستان امسال نرخ بیکاری به 9.1 درصد کاهش یافته اما علت این نزول نرخ بیکاری، افت شدید بیش از سه درصد نرخ مشارکت است. معنای ساده آن، این است که بیش از سه درصد جمعیت از صف تقاضا برای یافتن شغل خارج شده‌اند.

طبق اعلام جدید مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در تابستان امسال، بیش از 1.2 میلیون نفر از تعداد شاغل‌ها در مقایسه با تابستان سال گذشته کاسته شده است. علاوه  بر این، سه درصد از جمعیت فعال از یافتن شغل ناامید شده‌اند و به دلیل خروج این نامیدها از صف انتظار شغل، نرخ بیکاری یک درصد بهبود یافته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند