آموزش های مهارت کلید اشتغال پایدار کشورها است

آموزش های مهارت کلید اشتغال پایدار کشورها است

رییس سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور، آموزش های مهارت را کلید اشتغال زایی در کشورها دانست و افزود: این آموزش ها در کشورهای در حال توسعه نه تنها نیروی کار مورد نیاز بخش های اقتصادی را تربیت کرده ، بلکه از طریق بسترسازی و خوداشتغالی به رفع مشکل بیکاری کمک کرده است.

رییس سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور، آموزش های مهارت را کلید اشتغال زایی در کشورها دانست و افزود: این آموزش ها در کشورهای در حال توسعه نه تنها نیروی کار مورد نیاز بخش های اقتصادی را تربیت کرده ، بلکه از طریق بسترسازی و خوداشتغالی به رفع مشکل بیکاری کمک کرده است.

کورش پرند روز چهارشنبه در مراسم آغاز به کار سومین همایش مهارت آموزی و اشتغال در محل سالن همایش های برج میلاد افزود: بر اساس گزارش بانک جهانی ظهور اقتصاد دانش محور در کشورهای صنعتی در دهه های آخر قرن گذشته نشان داد که سرمایه انسانی ماهر، ابزاری محوری در توفیق این کشورها برای ورود به اقتصاد جدید بوده است.

وی تاکید کرد سازمان آموزش فنی و حرفه ی به عنوان یگانه متولی آموزش مهارت غیررسمی در کشور اعلام می کند که خدمات این سازمان یکی از راهکارهای مهم در توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری محسوب می شود.

پرند هم راستا کردن نظام آموزش مهارت با توجه به نقشه جامع علمی کشور، تقویت ارتباط بین آموزش های مهارت، شایستگی و نیاز بازار کار، طراحی نظام صلاحیت حرفه ای، دیپلماسی مهارت، اجرای الگوهای نوین آموزشی از جمله آموزش بازار محور و برخی موضوعات دیگر را از مجموعه اقدامات مهم این سازمان برشمرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزای همایش امروز را یکی دیگر از افتخارات این سازمان عنوان کرد که یکی از راهکارهای مهم در تشویق و تقویت رویکرد پژوهشی، علمی و آموزش های مهارتی است.

شناسایی چالش ها، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف آموزش های مهارتی، راهبردها و راهکارهای توسعه مهارت آموزی و اشتغال، فرهنگ سازی برای گسترش توجه به آموزش های مهارتی، فراهم کردن زمینه مشارکت صاحبنظران داخلی و بین المللی در نظام آموزش مهارتی، بهبود اثربخشی و کارآیی آموزش های مهارتی، تقویت جایگاه آموزش های مهارتی در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی از جمله اهداف برگزاری دومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال در ایران در دو بعد ملی و بین المللی است.

حماسه اقتصادی و نقش آموزش های مهارتی در تحقق آن، طراحی نظام آموزش مهارتی با رویکرد نظام جامع مهارت و فناوری و زیر نظام های آن، ارتباطات فراملی و آینده پژوهی در حوزه آموزش های مهارتی و توسعه اخلاق حرفه ای در آموزش های مهارتی از جمله محورهای برگزاری این همایش است.

در این همایش کارشناسانی از کشورهای هند و پاکستان و همچنین آیسسکو (سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی ) حضور دارند و مقالاتی ارائه می دهند.

 

منبع: ایرنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند