آموزش و پژوهش پرستاری در کشور افزایش یافته است

آموزش و پژوهش پرستاری در کشور افزایش یافته است

معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفت: در حال حاضر تعداد 194 دانشکده پرستاری در حوزه آموزش پرستاری فعالیت دارند و این در حالی است که تا قبل از انقلاب اسلامی، تنها 55 آموزشگاه و آموزشکده در خصوص تربیت پرستار فعالیت داشته‌اند.

مریم حضرتی ضمن مقایسه وضعیت پرستاری کشور با قبل از انقلاب اسلامی افزود: در تمام سال‌های قبل از انقلاب (1295 تا 1357) تعداد 8546 پرستار 3 ساله تحت آموزش قرار گرفته بودند، در حالی که تنها در سال 1396، در مقطع کارشناسی 4 ساله پرستاری، تعداد 9993 نفر پذیرش دانشجو داشته‌ایم.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: در تمام سالهای قبل از انقلاب، در هیچ یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، پذیرش دانشجوی پرستاری در کشور نداشته‌ایم.

اما تنها در سال جاری تعداد 1035 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 55 نفر در مقطع دکتری، پذیرش دانشجو داشته و در حال حاضر 1940 نفر هیات علمی دانشکده‌های پرستاری سراسر کشور با رتبه‌های استادی، دانشیاری، استادیاری و مربی مشغول به فعالیت هستند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در خصوص وضعیت نیروی انسانی مراکز درمانی دولتی نیز خاطر نشان کرد: کادر پرستاری قبل از انقلاب، تنها شامل کارشناس پرستاری 3 ساله و بهیار، به ترتیب 8286 و 24356 نفر بوده است و در تمام سال‌های قبل از انقلاب در رشته‌های اتاق عمل و بیهوشی و کمک بهیاری هیچ نیرویی تربیت نشده بود اما در حال حاضر 71271 نفر کارشناس پرستاری 4 ساله،7878 نفر کارشناس اتاق عمل، 7168 کارشناس بیهوشی، 6311 بهیار و 7257 کمک بهیار در مراکز درمانی دولتی در حال ارائه خدمات هستند.

وی در ادامه گفت: وضعیت پژوهش در پرستاری نیز پس از انقلاب اسلامی رشد بسیار چشمگیری داشته است به طوری که در طی 39 سال گذشته، 30 مجله پرستاری در پژوهش (8 مجله انگلیسی) منتشر شده و تعداد 11 مرکز تحقیقات فعال پرستاری و نیز شبکه ملی تحقیقات تاسیس شده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به تاسیس و فعالیت انجمن علمی و انجمن پرستاری افزود: گفت: تعداد 2057 عنوان مقاله چاپ شده در مجلات علمی داشته‌ایم بطوری که بالاترین اچ اندکس در پرستاری 19 بوده است و مراکز تحقیقات پرستاری در جایگاه 10 تا 30 درصد رتبه‌های برتر مراکز تحقیقات بالینی قرار دارند.

 

منبع: بهداشت‌نیوز

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند