آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

شرکت سیمان آبیک در نظر دارد اجاره یک دستگاه جرتقیل فوق سنگین را، از طریق مناقصه سراسری به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت سیمان آبیک در نظر دارد اجاره یک دستگاه جرتقیل فوق سنگین مورد نیاز خود جهت انجام پروژه تعویض رینگ و شل پایه سوم کوره خط ۱ به وزن تقریبی ۲۰۰ تن به همراه اسلینگ خود را، از طریق مناقصه سراسری به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از کلیه اشخاص (حقوقی) که دارای توانایی و امکانات لازم در این زمینه بوده و علاقمند به همکاری می‌باشند دعوت می‌گردد از زمان انتشار آگهی به مدت یک هفته جهت هماهنگی بازدید، دریافت اطلاعات و دریافت اسناد به امور قراردادهای شرکت سیمان آبیک واقع در کیلومتر ۸۰ جاده تهران- قزوین و یا سایت www.Abyek cement .com مراجعه نمایند.

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۳۱

شماره تماس ۴۵۳۸۳۸۳۶ – ۰۲۶ (اصل زارع)

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند