آیا اجبار کارت سوخت پیش درآمد بنزین دو‌نرخی است

آیا اجبار کارت سوخت پیش درآمد بنزین دو‌نرخی است

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت گفت: ممکن است استفاده از کارت سوخت مقدمه دو‌نرخی شدن بنزین باشد.

بیژن حاج محمدرضا، با اشاره به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده دوباره از کارت سوخت، اظهار کرد: اتحادیه قبل از این که مجلس شورای اسلامی استفاده دوباره استفاده از کارت سوخت را تصویب کند، مخالفت خود را اعلام کرد، زیرا هنگامی که گفته می‌شود بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان است، استفاده از کارت سوخت بی‌معنی خواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم از کارت جایگاه‌دار استفاده می‌کنند، ادامه داد: استفاده دوباره از کارت سوخت یک کار اضافه است. این سیستم برای سال ۱۳۸۶ است و تقریبا ۱۱ سال از زمان اجرای آن گذشته و یک کار منسوخ است.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت در پاسخ به این سوال که آیا استفاده دوباره از کارت سوخت مقدمه دو‌نرخی شدن بنزین است یا خیر؟ اظهار کرد: احتمالا مقدمه دو نرخی شدن بنزین باشد، زیرا رئیس‌جمهور در سخنان خود اعلام کرده است که در مورد بنزین برای اقشار آسیب پذیر فکری خواهیم کرد.

حاج محمدرضا با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومانی مخالفت کرده است، افزود: به نظر من اگر بنزین لیتری ۱۲۰۰ تومان شود، دو نرخی نخواهد شد.

وی ادامه داد: برخی می‌گویند که قیمت بنزین باید برابر قیمت فوب خلیج فارس شود. ترکیه را مثال می‌زنم که بنزین در آن کشور ۱۸ هزار تومان است، اما نمی‌گویند که درآمد مردم ترکیه بر اساس لیر و درآمد ایران بر اساس ریال است.

 

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند