ارائه خدمات شهرنشینی بعد از انقلاب چشمگیر بوده است

شهردار تهران با اشاره به تغییر نسبت جمعیتی از روستانشین به شهرنشین در طول انقلاب اسلامی ایران گفت: خدماتی که در شهرهای کشور ظرف دوران انقلاب اسلامی ایران ارائه شده، بسیار چشمگیر بوده است.

ارائه خدمات شهرنشینی بعد از انقلاب چشمگیر بوده است

محمدعلی نجفی، در تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران ظرف ۳۹ سال گذشته در حوزه مدیریت شهری گفت: جمعیت شهری کشور در طول ۳۹ سال پس از انقلاب افزایش چشمگیری یافته است. به شکلی که ترکیب جمعیتی بین شهرها و روستاهای ما به کلی برعکس شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: در ابتدای انقلاب اسلامی ایران کمتر از ۴۰ درصد جمعیت کشور شهر نشین بود و بیش از ۶۰ درصد آن روستانشین بودند. این در حالیست که امروز این نسبت کاملا برعکس شده و حدود ۷۳ درصد جمعیت کشور را شهرنشینان تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: بی تردید اداره این مجموعه جمعیتی در شهرها کار ساده‌ای نیست و زمانی که منطقه‌ای از روستا به شهر تبدیل می‌شود و یا شهری گسترش پیدا می‌کند با خود مسائل مختلف توسعه‌ای را به همراه دارد.

بنابراین تصور می‌کنم در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران، قطعا خدماتی که در شهرها ارائه شده بسیار گسترده بوده، خدماتی که در حوزه‌های مختلفی همچون گازرسانی، برق رسانی و آب رسانی به شهروندان ارائه شده است.

نجفی تاکید کرد: امروز بسیاری از شهرهای ما دارای سیستم شبکه فاضلاب شهری است. هر چند که شبکه فاضلاب شهری تهران هنوز کامل نشده اما خدماتی که در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران در شهرها ارائه شده است بسیار گسترده بوده است.

شهردار تهران با اشاره به اینکه امروز جوانان و نوجوانان کشور در حوزه اجتماعی و فرهنگی پیشرفت چشمگیری داشته‌اند افزود: امروز مشاهده می‌کنیم که سطح تحصیلات در کشور افزایش پیدا کرده و میزان بسیاری از این افزایش مدیون خدماتی است که در شهرها ارائه شده است.

امروز از اقصی نقاط کشور حتی روستاها هر فردی که استعداد تحصیلات داشته باشد در هر سطحی حتی دکتری می‌تواند به راحتی از امکانات شهرها استفاده کند و ادامه تحصیل دهد.

وی تاکید کرد: قطعا خدماتی که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مدیریت شهری و شهرنشینی ارائه کرده قابل توجه بوده و بنده کمتر کشوری را سراغ دارم که جمعیت شهرنشینش در یک فاصله زمانی کمتر از ۴۰ سال به این میزان افزایش یافته باشد و به تبع آن توان خدمات رسانی را در خودش تا این میزان افزایش داده باشد.

 

منبع: ایسنا


این مطلب را به اشتراک بگذارید