ارزش روز سهام عدالت چقدر شد؟

ارزش روز سهام عدالت چقدر شد؟

طبق بررسی رسانه‌های مختلف، ارزش پرتفوی سهام عدالت افرادی که در ابتدا حدود ۵۳۰ هزار تومان از اصل سهام را دارا بودند، با احتساب قیمت‌های امروز به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق بررسی رسانه‌های مختلف، ارزش پرتفوی سهام عدالت افرادی که در ابتدا حدود ۵۳۰ هزار تومان از اصل سهام را دارا بودند، با احتساب قیمت‌های امروز به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند