تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

ارزش سهام عدالت روز چقدر است؟

ارزش سهام عدالت روز چقدر است؟

ارزش برگه‌های 500 هزار تومانی سهام عدالت به 13.8 میلیون تومان رسیده است. با این حساب 60 درصد سهام عدالت قابل فروش 8.3 میلیون و 30 درصد آن 4.1 میلیون تومان ارزش دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در سهام عدالت یک میلیون تومانی هم ارزش آن بیش از 27.5 میلیون تومان رسیده است. با این حساب 60 درصد سهام عدالت قابل فروش بیش از 16.5 میلیون و 30 درصد آن بیش از هشت میلیون تومان ارزش دارد.

 

آخرین اخبار درباره سهام عدالت را در اینجا دنبال کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند