افزایش حقوق پاییزه کارگران بخش کشاورزی

مرکز آمار ایران، از افزایش حقوق کارگران میوه‌چین و تنک‌کاران زن در پاییز امسال، نسبت به دوره مشابه پارسال خبر داد.

افزایش حقوق پاییزه کارگران بخش کشاورزی

مرکز آمار ایران، از افزایش حقوق کارگران میوه‌چین و تنک‌کاران زن در پاییز امسال، نسبت به دوره مشابه پارسال خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار ایران امروز (شنبه)، متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی را در پاییز ١٣٩۶ منتشر کرد.

در بخش دستمزد نیروی کار، دستمزد کارگر میوه چین مرد ۵۱۸ هزار و ۲۸۴ ریال و دستمزد میوه‌چین زن ۴۲۹ هزار و ۱۴۶ ریال بود که نسبت به فصل پاییز پارسال به ترتیب ۳٫۵ و ١٧.٩ درصد بیشتر شد.

دستمزد کارگر تنک‌کار مرد ۴۷۲ هزار و ۵۹۱ ریال بود که نسبت به پاییز پارسال ٧.۴ درصد کاهش را ثبت کرد.

دستمزد تنک‌کار زن ۲۴۵ هزار و ۹۶۵ ریال بود که نسبت به پاییز پارسال ١٨.٢ درصد افزایش نشان داد.

غلات

پاییز امسال در بخش غلات، متوسط قیمت برنج ١٠٠ هزار و ۶۴١ ریال بود که نسبت به پاییز پارسال ۶ درصد بیشتر شد.

همچنین متوسط قیمت ذرت دانه‌ای ١٠ هزار و ۵٨٩ ریال بود که نسبت به فصل پاییز پارسال ۴٫۶ درصد افزایش یافت.

حبوبات

در بخش حبوبات، متوسط قیمت لوبیا قرمز ۵۲ هزار و ۲۱۵ ریال و لوبیا چیتی ۷۹ هزار و ۱۱۴ ریال بود که نسبت به فصل مشابه پارسال به ترتیب ۶٫۳ و ۴٢.٠ درصد افزایش نشان داد.

محصولات جالیزی

در بخش محصولات جالیزی، متوسط قیمت هندوانه پنج هزار و ۴۷۰، خربزه چهار هزار و ۶۹ و خیار ۱۲ هزار و ۵۸۶ ریال بود که نسبت به فصل پاییز پارسال، قیمت هندوانه ۲۳٫۲ درصد افزایش، خربزه ۲۳٫۴ درصد کاهش و خیار ١١.۶ درصد افزایش یافت.

سبزی

در بخش سبزی، متوسط قیمت سیب‌زمینی ۶ هزار و ۱۵۸ و پیاز هشت هزار و ۴۳۱ ریال بود که نسبت به فصل مشابه پارسال به ترتیب ۴۳٫۶ و ۵٢.۵ درصد بیشتر شد.

همچنین متوسط قیمت گوجه‌فرنگی چهار هزار و ۹۶۲ و بادمجان هفت هزار و ۱۳۷ ریال بود که به ترتیب ٣١.٣ و ٢۶ درصد نسبت به فصل مشابه پارسال افزایش نشان داد.

محصولات علوفه‌ای

در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت یونجه هشت هزار و ۸۵۹ و ذرت علوفه‌ای یک هزار و ۸۱۸ ریال بود که نسبت به پاییز پارسال به ترتیب ۲۴٫۶ و ١۵.٨ درصد گران‌تر شد.

میوه

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت انار ۱۹ هزار و ۸۲۲ ریال بود که نسبت به پاییز پارسال ۲۲٫۹ درصد افزایش نشان داد.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط قیمت سیب درختی ۱۳ هزار و ۱۹۵ ریال بود که نسبت به فصل مشابه پارسال ۴٫۳ درصد ارزان شد.

متوسط قیمت انگور ۱۳ هزار و ۸۱۱ ریال بود که نسبت به پاییز پارسال ٢٢.١ درصد افزایش یافت.

دامداری سنتی

در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۱۶۰ هزار و ۱۱۶ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۱۳۷ هزار و ۱۴۶ ریال بود که نسبت به فصل مشابه پارسال به ترتیب ۲۴٫۷ و ١۵.١ درصد افزایش را ثبت کرد.

فرآورده‌های دامی سنتی

در بخش فرآورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۲۸ هزار و ۳۲ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ۱۱ هزار و ۸۸۰ ریال بود که نسبت به فصل پاییز پارسال به ترتیب ۹٫۳ و ۴.۴ درصد افزایش را رقم زد.

هزینه‌های ماشینی

در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه شخم زمین زراعی آبی یک میلیون و ۴۶۶ هزار و ۳۱۸ ریال و هزینه شخم زمین زراعی دیم، یک میلیون و ۹۸ هزار و ۸۵۹ ریال بود که نسبت به فصل مشابه پارسال به ترتیب ۹٫۱ و ۹٫۵ درصد بیشتر شد.

 

منبع: ایرنا


این مطلب را به اشتراک بگذارید