تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

میدکو افزایش سرمایه داد

میدکو افزایش سرمایه داد

بر اساس گزارش منتشر شده در سایت کدال شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه افزایش سرمایه داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس گزارش منتشر شده در سایت کدال، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با نماد میدکو افزایش سرمایه داد.

بر اساس گزارش منتشر شده، سرمایه فعلی میدکو بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. درصد افزایش سرمایه ثبت شده بیش از ۳۲ درصد و به مبلغ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان بوده است.

افزایش سرمایه انجام شده از محل مطالبات و آورده نقدی شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه است.

همچنین گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ میدکو نیز منتشر شده است. بر این اساس شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه طی عملکرد یک ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

این شرکت طی عملکرد هشت ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ نیز از محل سود سهام محقق شده، درآمدی حاصل نکرده است.

بر اساس گزارش منتشر شده در سایت کدال، نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده میدکو نیز انتشار یافته است. بر این اساس مبلغ متعلق به هر حق تقدم ۴۲۵۰ تومان است.

مهمترین اخبار بازار سهام را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند