افزایش سرمایه یک نماد بورسی

افزایش سرمایه یک نماد بورسی

افزایش سرمایه ۲۴ درصد شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با نماد خودکفا پذیرفته شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، براساس اعلام سامانه کدال، پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۲۴ درصد شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان پذیرفته شد.

این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین خواهد شد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند