تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

افزایش سرمایه 100 درصدی نماد فارس

افزایش سرمایه 100 درصدی نماد فارس

نماد فارس که جز نمادهای شاخص‌ساز بازار سهام است مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته و اندوخته گرفته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، نماد فارس که از جمله نمادهای شاخص‌ساز بازار سهام است مجوز افزایش سرمایه 100% از محل سود انباشته و اندوخته گرفته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند