افزایش سرمایه چند شرکت بورسی

افزایش سرمایه چند شرکت بورسی

بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال پنج شرکت بورسی درخواست افزایش سرمایه خود را ثبت کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال پنج شرکت بورسی درخواست افزایش سرمایه خود را ثبت کردند.

بر این اساس شرکت تامین سرمایه نوین با نماد تنوین مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه خود را ارائه داد. سرمایه فعلی این شرکت ۱۵۰۰ میلیارد تومان و تعداد سهام قابل انتشار پنج میلیارد سهم است. تنوین افزایش سرمایه ۳۳ درصدی درخواست داده که مبلغ آن ۵۰۰ میلیون تومان است.

موضوع افزایش سرمایه توسعه عملیات، افزایش حجم تعهدات پذیره‌نویسی و بازارگردانی شرکت است و محل تأمین افزایش سرمایه نیز سود انباشته اعلام شده است.

شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان با نماد کسرا با سرمایه فعلی ۱۲۷ میلیارد تومان درخواست افزایش سرمایه ۱۸۷ درصدی داده است. تعداد سهام قابل انتشار این شرکت دو میلیارد و ۳۹۲ هزار و ۲۷۳ سهم و مبلغ افزایش سرمایه ۲۳۹ میلیارد تومان است.

موضوع افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی و محل تأمین آن سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها عنوان شده است.

مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس با نماد کپرور نیز ثبت شد. سرمایه فعلی این شرکت ۵۴ میلیارد تومان و تعداد سهام قابل انتشار آن هزار و ۱۷۰ میلیارد سهم است. درصد افزایش سرمایه درخواستی ۲۱۷ درصد و مبلغ آن ۱۱۷ میلیارد تومان است.

موضوع افزایش سرمایه اجرای طرح توسعه و محل تأمین افزایش سرمایه سود انباشته عنوان شده است.

 افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی فگستر

شرکت بیمه نوین با نماد نوین نیز مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه خود را ثبت کرد. سرمایه فعلی نوین ۲۶۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و تعداد سهام قابل انتشار سه میلیارد و ۳۷۶ میلیون سهم است.

درصد افزایش سرمایه درخواستی ۱۲۹ درصد به مبلغ ۳۳۷ میلیارد تومان است. موضوع افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی و محل تأمین افزایش سرمایه سود انباشته اعلام شده است.

شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با نماد فگستر با سرمایه فعلی ۵۰ میلیارد تومان و ۵۰ هزار میلیارد سهم قابل انتشار درخواست افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی داده است. مبلغ افزایش سرمایه این شرکت ۵۰ میلیارد تومان و موضوع افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی عنوان شده است. محل تأمین افزایش سرمایه مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی عنوان شده است.

آخرین اخبار بازار سهام را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند