هزینه ساختمان سازی در تهران چقدر گران شد؟

​در بهار ١۴٠١ تورم فصلی، معادل ٢۶,٣ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣.٠ درصد) ٢٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، ​در بهار ١۴٠١ تورم فصلی، معادل ٢۶,٣ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣.٠ درصد) ٢٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

به نقل از اقتصادآنلاین، در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی « سیمان،بتن،شن،ماسه » با ۵۵,٨ درصد و کمترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی « سنگ » با ١٠.٩ درصد است.

در بهار ١۴٠١ تورم نقطه به نقطه معادل ۴٣,۴ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣۵.۵ درصد) ٧.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، گروه « شیشه» با ٩٢,١ درصد بیشترین تورم و گروه اجرایی « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ١٨.٢ درصد،کمترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است.

در بهار ١۴٠١ تورم سالانه، معادل ۴۴,٨ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۵۵.٣ درصد) ١٠.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم مربوط به گروه اجرایی« شیشه » با ٨۶,٣ درصد و کمترین تورم با ٢٨.١ درصد متعلق به گروه « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » بوده است.

گروه سیمان، بتن و شن و ماسه نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۹.۷درصد، آهن آلات و میلگرد ۱۸.۲درصد و گروه خدمات هم ۶۰.۷ درصد زیاد شده است.

گزارش مرکز آمار

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند