الزام درج کد اقتصادی در صورتحساب فروش با pos برداشته شد

الزام درج کد اقتصادی در صورتحساب فروش با pos برداشته شد

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، عدم الزام درج آدرس و کد اقتصادی در فروش‌های با استفاده از صورت‌حساب‌های نوع دوم صادره توسط ماشین‌های فروش (pos) ابلاغ شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در بخشنامه مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی آمده است، در خصوص نحوه ارسال صورت معاملات فصلی ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال 94 توسط فروشندگان، صرفا در مورد فروش‌هایی که با استفاده از صورت‌حساب‌های نوع دوم صادره توسط ماشین‌های فروش (pos) به مصرف‌کننده نهایی کالا و خدمات انجام می‌شود، درج آدرس، مشخصات خریدار و کد اقتصادی اجباری نیست.

در ادامه این ابلاغیه آمده است، در سایر موارد فروش به مصرف‌کننده نهایی، اشخصاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم یا اشخاصی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند، درج مشخصات و آدرس خریدار ضروری بوده ولی الزامی به درج کد اقتصادی نیست.

صورت‌حساب نوع دوم صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش (صندوق مکانیزه فروش) صادر می‌شود و باید دارای اطلاعاتی مثل شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی مثل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند