اگر چک مفقود شد چه کنیم؟

اگر چک مفقود شد چه کنیم؟

با توجه به ماده ۲۶۳ قانون تجارت، اگر شخصی چک را گم کرده باشد، پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تادیه و وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.

اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است (مانند چک‌های تضمینی) ادعا نماید که چک را مفقود کرده تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارات دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟

به گزارش تجارت‌نیوز، نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:

با توجه به ماده ۲۶۳ قانون تجارت مقرر داشته اگر شخصی برات را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تادیه و وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند و با رعایت ماده ۳۱۴ قانون تجارت که مقررات آن قانون را در خصوص مفقود شدن بروات شامل چک نیز دانسته است.

اگر صادرکننده چک، بانک باشد دارنده چک مفقود شده یا شخصی که مدعی است چک با ظهرنویسی به او منتقل شده است می تواند برای اثبات تعلق چک به او به طرفین بانک صادرکننده چک در دادگاه اقامه دعوی نماید و دادگاه پس از احراز تعلق چک به او و گرفتن ضامن امر به تادیه وجه چک را خواهد داد و به چنین دعوای خسارت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی تعلق نمی‌گیرد زیرا اثبات مراتب در دادگاه و امر محکمه است که بانک را مکلف به پرداخت وجه چک به ذی‌نفع و خسارات مزبور مستند به عمل بانک نبوده است.

 

منبع: ایبِنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند