ایجاد موسسه، شرکت دولتی و بازنشستگی پیش از موعد در سال 93 ممنوع شد

«حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران مصوبه ای را برای اجرا ابلاغ کرد که به استناد آن ایجاد هرگونه موسسه و شرکت دولتی و بازنشستگی پیش از موعد جز در موارد استثنا در سال 1393 ممنوع شد.  این تصویب نامه، «برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393» نام گرفت و شورای عالی اداری آن

«حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران مصوبه ای را برای اجرا ابلاغ کرد که به استناد آن ایجاد هرگونه موسسه و شرکت دولتی و بازنشستگی پیش از موعد جز در موارد استثنا در سال 1393 ممنوع شد.

 این تصویب نامه، «برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393» نام گرفت و شورای عالی اداری آن را تصویب کرد.

این تصویب نامه در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداری تصویب شد.

تصویب این مصوبه در نشست 162 شورای عالی اداری ،در 14اسفند سال گذشته، که مسوولیت آن با رییس جمهوری است، صورت گرفت و 20 فروردین ماه 93 ابلاغ شد.

بر اساس ماده یک این تصویب نامه که اجرای آن به عهده وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها گذاشته شد، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به برنامه ریزی و اجرای برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393 مطابق برنامه زمان بندی اقدام کنند.

همچنین در ماده دو این تصویب نامه تصریح شده است: در سال 1393 ایجاد هر گونه موسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع است و موارد استثنا با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری و تایید رییس جمهوری اتخاذ تصمیم می شود.

در ماده سه این تصویب نامه آمده است: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری مکلف است، ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیات و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه ها، گزارش عملکرد اجرای برنامه را هر چهار ماه یک بار به رییس جمهوری و شورای عالی اداری و حسب ضرورت به دولت ارائه کند.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند