بازار شبانه کتاب؛خرید با نصف قیمت! (گزارش تصویری)

بازار شبانه کتاب؛خرید با نصف قیمت! (گزارش تصویری)

در این گزارش تجارت‌نیوز، تصاویری از بازار غیررسمی و شبانه کتاب در خیابان انقلاب تهران را مشاهده می‌کنید که فروش کتاب در آن ارزان‌تر از بازار رسمی آن است و حتی در برخی موارد قیمت‌ها به نصف قیمت نوشته شده روی کتاب هم می‌رسد.

در این گزارش تجارت‌نیوز، تصاویری از بازار غیررسمی و شبانه کتاب در خیابان انقلاب تهران را مشاهده می‌کنید که فروش کتاب در آن ارزان‌تر از بازار رسمی آن است و حتی در برخی موارد قیمت‌ها به نصف قیمت نوشته شده روی کتاب هم می‌رسد.

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند