بازگشایی دو نماد بانکی

عرضه اولیه جدید در فرابورس

نماد معاملاتی شرکت‌های بانک صادرات ایران(وبصادر) و بانک ملت (وبملت) بازگشایی شدند و با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، نماد معاملاتی شرکت‌های بانک صادرات ایران(وبصادر) و بانک ملت (وبملت) پس از رفع تعلیق نماد معاملاتی و افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند