“بانک خاورمیانه” در بازار دوم “فرابورس” درج شد

بانک خاورمیانه با سرمایه 4 هزار میلیارد ریال به عنوان سی هشتمین شرکت در بازار دوم فرابورس درج شد. بانک خاورمیانه با سرمایه ۴ هزار میلیارد ریال پس از احراز شرایط پذیرش به عنوان نود و دومین نماد معاملاتی و سی و هشتمین شرکت در بازار دوم درج شد.  همچنین در معاملات امروز، ۶۳.۲ میلیون

بانک خاورمیانه با سرمایه 4 هزار میلیارد ریال به عنوان سی هشتمین شرکت در بازار دوم فرابورس درج شد.

بانک خاورمیانه با سرمایه ۴ هزار میلیارد ریال پس از احراز شرایط پذیرش به عنوان نود و دومین نماد معاملاتی و سی و هشتمین شرکت در بازار دوم درج شد. 

همچنین در معاملات امروز، ۶۳.۲ میلیون اوراق به ارزش ۷۰۶.۸ میلیارد ریال توسط سرمایه گذاران به ثبت رسید و شاخص فرابورس با ۳.۹ واحد کاهش به رقم ۷۲۹.۷ واحد رسید. 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند