بخشودگی جرائم مالیاتی تسهیل شد

بخشودگی جرائم مالیاتی تسهیل شد

با بخشنامه رئیس کل سازمان مالیاتی، تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش تا پایان سال ۹۷ به مدیران کل سازمان مالیاتی کشور تفویض گردید.

با بخشنامه رئیس کل سازمان مالیاتی، تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش تا پایان سال ۹۷ به مدیران کل سازمان مالیاتی کشور تفویض گردید.

به گزارش تجارت‌نیوز، براساس بخشنامه رئیس کل سازمان مالیاتی، به‌منظور تسریع در امر وصول مالیات بدین وسیله اختیارات قانونی موضوع مواد 167 و 191 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش مقرر در قانون یادشده و قانون مالیات‌بر ارزش افزوده تا پایان سال 97 به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض گردید.

 

 

منبع:تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند