کد مطلب: ۶۱۲۴۲۲

بخشنامه مالیاتی مربوط به دفاتر بورسی باطل شد

بخشنامه مالیاتی مربوط به دفاتر بورسی باطل شد

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس،ابطال شد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، موضوع اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰- ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

در این پرونده شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰- ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: سازمان امور مالیاتی در بخشنامه یاد شده مرتکب نقض اصل ۵۱ قانون اساسی و قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شده و خارج از صلاحیت و اختیارات خود اقدام به وضع مالیات و ایجاد مأخذ جدید مالیاتی و سپس اقدام به مطالبه مالیات بر مبنای مأخذ خودساخته کرده است و به طور آشکار معافیت مالیاتی تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درباره درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری‌های جاری در بازار بورس را نادیده گرفته است.

لازم به ذکر است شرکت‌های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فعال در بازار بورس از طریق خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی اقدام به کسب درآمد و سود می‌کنند. این شرکت‌ها ابتدا به خرید سهام و سپس به فروش همان سهام مبادرت می‌کنند و درآمدشان پس از فروش سهام از محل مابه التفاوت قیمت روز خرید سهام یا قیمت روز فروش سهام محقق می‌شود البته برابر ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم همین درآمد نیز از پرداخت مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده یا هر نوع مالیات دیگری، معاف گردیده است. بنابراین، اولاً: تا زمانی که سهام خریداری شده به فروش نرفته باشد درآمدی از محل آن محقق نمی‌شود. ثانیاً: حتی با فرض تحقق درآمد، آن درآمد نیز از پرداخت مالیات معاف شده است. حتی اگر سهام خریداری شده، نگهداری نمی‌شد بلکه به فروش می‌رفت و از محل فروش آنها درآمدی تحقق پیدا می‌کرد برابر قانون، چنین درآمدی از پرداخت مالیات معاف است و طبیعتاً به طریق اولی درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام نیز مشمول مالیات نمی‌شود. هنگامی که اصل چنین درآمدی، معاف از مالیات است چه مفهوم دارد که سازمان امور مالیاتی برای مابه التفاوت ارزش سهام مالیات در نظر بگیرد؟ سازمان امور مالیاتی چگونه می‌تواند خالص افزایش سرمایه گذاری ها را درآمد تلقی کرده و بر آن مالیات ببندد در حالی که خودش در همین بخشنامه از کلمه «سرمایه گذاری» استفاده کرده و برابر اصول و عرف تجاری، همه سرمایه گذاری ها لزوماً منجر به سودآوری نمی‌شود بلکه ممکن است سرمایه گذاری منجر به ضرر شود به ویژه درباره سرمایه گذاری بازار سهام و بورس، لذا نمی‌توان تا قبل از قطعی شدن سود ناشی از یک سرمایه گذاری، اقدام به شناسایی و وضع مالیات بر آن نمود. از طرف دیگر حتی با فرض تحقق سود در خصوص سرمایه گذاری‌های ناشی از سهام اصل بر آن است که به سود ناشی از سرمایه گذاری در بورس، مالیات تعلق نمی‌گیرد. بنابراین سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت‌های بورسی، هم سلباً (عدم تحقق سود به صرف سرمایه گذاری) و هم اثباتاً: (معافیت مالیاتی نسبت به درآمد ناشی از سرمایه گذاری در خرید و فروش سهام) مشمول مالیات نمی‌شود.

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۰۰۰۱۴۷۳-۹؍۹؍۱۴۰۰ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده اعلام کرده است که: " در جلسه هیأت تخصصی این سوال مطرح شد که: «آیا شرکت‌ها و اشخاص، سود ناشی از افزایش قیمت سهام (سود ناشی از سرمایه‌گذاری) را در صورتهای مالی پایان سال مالی خودشان نشان می‌دهند یا خیر؟» در پاسخ همچنان که در جلسه نیز تصریح و تاکید گردید؛ سود ناشی از افزایش قیمت سهام به عنوان سود قطعی در صورت‌های مالی پایان سال نشان داده نمی‌شود بلکه طبق استانداردهای حسابداری که شرکت‌های بورسی و بسیاری از شرکتهای دیگر مکلف به رعایت آن هستند سود ناشی از سرمایه‌گذاری در راستای شفاف سازی، در تراز مالی پایان سال اعلام می‌شود ولی شناسایی سود قطعی منوط به فروش سهام خواهد بود به عبارت دیگر اگر همین سهام سرمایه‌گذاری فروخته نشود و اتفاقاً در سال بعد منجر به ضرر شود همان سهامی که در سال (مثلاً) ۱۳۹۹ به عنوان سود اعلام شده بود در سال ۱۴۰۰ که سهام به ضرر فروخته شده است به عنوان ضرر نشان داده می‌شود و لذا مشخص است که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی تا زمانی که فروخته نشده و تبدیل به نقدینگی نشود به عنوان سود قطعی شناسایی نمی‌شود و نشان دادن آن در صورت‌های مالی پایان سال به عنوان سود قطعی نبوده و صرفاً در جهت شفاف سازی اسناد مالی و اطلاع سهامداران می‌باشد.

در تبیین مشکلی که از بخشنامه مورد اعتراض به وجود می‌آید باید به این موضوع اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی به استناد این بخشنامه از سهامی که فروخته نشده است مالیات اخذ می‌کند به عبارت دیگر یک شرکت، سهامی را خریداری می‌کند و مثلاً ۵ سال نگهداری می‌کند ولی سازمان امور مالیاتی مثلاً در سال دوم به شرکت مراجعه و از قیمت روز سهام که افزایش پیدا کرده است مالیات می‌گیرد و وقتی گفته شود که هنوز سهام فروخته نشده تا سود شناسایی شود به بخشنامه مورد اعتراض استناد کرده و وصول مالیات را مطابق بخشنامه مذکور لازم می‌دانند و اتفاقاً سال بعد هم همین کار را ادامه می‌دهند و مجدداً برای میزان افزایش یافته مالیات می‌گیرند ولی شرکت در زمان فروش سهام مذکور که مالیات آن را داده است ضرر می‌کند. البته با توضیحاتی که در بند بعد مورد اشاره قرار می‌گیرد روشن خواهد شد که استناد به رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص قابل پذیرش بودن زیان ناشی از سرمایه گذاری‌های جاری به عنوان هزینه، ارتباطی به موضوع شکایت اینجانب نداشته و اساساً موضوع رأی مذکور با موضوع شکایت اینجانب دو امر متفاوت می‌باشد.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن در خصوص سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و در ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن در خصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده و تصریح شده است که: «از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، موجب تعیین تکلیف در خصوص پرداخت مالیات مضاعف می‌شود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام می‌گردد ندارد.

بنا به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

منبع: مهر

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

 • مرید الحق

  از تاریخ 28-12-1397 از سهامدار ورشکسته بورس تا الان در قبال خرید وفروش سهام به ناحق وخلاف قانون مالیات گرفته شده است وابطال این بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری فعلا در بازار بورس اجرا وبه مرحله عمل نرسیده حالا چه کسی باید جوابگو وجبران کننده سهامدار بیچاره متضرر در این مدت سه ساله باشد؟واقعا چه خلاف هایی که در بورس صورت نگرفته هر چه بگندد نمکش زنند وای به حال روزی که نمک بگندد!!!!

  • ناشناس

   اولا اصلا تا حالا مالیاتی گرفته نشده است دوما جدید تقاضا دادند که رد شد

 • ناشناس

  خوبه

 • ناشناس

  حالا ببینیم با وجود این بخشنامه، بورس تغییر مسیر میده یا نه؟!!!!!!!!
  باید از فردا بورس سبز و مثبت بشه . ببینین چی میشه.

 • ناشناس

  اگر رشد بورس به طور میانگین در هفته ۶ هزار واحد باشد در ماه می شود ۲۵ هزار واحد و در سال می شود بیش از ۳۰۰ هزار واحد که با توجه به شاخص فعلی که ۱۳۵۰ است یعنی رشدی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد در سال که رشد خوبی خواهد بود و اگر چنین شود سهام داران هم همه راضی هستند یعنی رشد تا ابرکانال ۱۶۰۰ واحد تا پایان سال البته به شرط این که خود سهام داران هم از این به بعد سهام داری نمونه کنند.
  چقدر مسئولین و کارشناسان گفتند که بورس یعنی پول مازاد خود را در چند سبد مناسب سرمایه گذاری چندین ساله کنید تا به سود برسید، آیا مردم گوش کردند؟
  خب وقتی طمع می کنید و با فروختن ماشین و … به بورس می آیید و صبر ندارید تا شرکت ها از پول های ورودی استفاده کنند و دائما در صف ورود و خروج جابجا می شوید و کارتان شده یا فروش هیجانی یا نوسانگیری، شاخص هم الاکلنگی باقی می ماند.
  الان جامعه سهام داری مثل گذشته کوچک نیست و چندین هزار کد سهام داری فعال و چندین میلیون کد سهام داری داریم پس باید با فرهنگ سهام داری که دید بلندمدت است وارد بازار شد تا هم شرکت ها نفع ببرند و هم خودتان.
  با سهام داری کوتاه مدت و رفتارهای هیجانی، بیشتر از این که به نفع شرکت ها باشید شرکت ها را دچار زیان می کنید و نه خودتان سود چندانی می برید و نه می گذارید بقیه از بورس نفعی ببرند.
  الان تمام سایت های اقتصادی از خروج حقیقی های سال ۹۹ می نویسند، برخی حتی یک سال هم صبر نکردند و بعد انتظار رشد شاخص دارند!!!!!

 • ناشناس

  پسوند عدالت برای بورس هم بگذارید

 • ناشناس

  یکی از این کارشناسان محترم خرد کنه ببینیم معنی این چیه؟

 • محمد

  بزرگترین اشتباه زندگیم اعتماد به اقای رییسی بود واقعا حسن کجایی یادت بخیر حداقل چندین سال سود کردیم الان همش ضرر و قول درست کرد بورس در یک هفته ریسی برای رای گرفتن بود

 • ناشناس

  باید مالیات هایی که غیرقانونی در این مدت گرفته شده از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران بر گردانند قوه محترم قضائیه پیگیری بفرمایید شاید مرحمی باشد بر زخم سهامداران متضرر بورس که زندگی شان روی بورس بر فنا رفت

 • ناشناس

  چرا سازمان بورس پیگیر مصوبات خودش نیست ؟ مثلا هنوز خیلی از شرکت ها سود مجامع را از طریق سجام واریز نمی کنن ، این جدا از سود مجامع سال های قبله که عملا توسط شرکت ها بالا کشیده شده ، پس لطفا پیگیری بفرمایید این شرکت ها سود مجامع و همچنین جریمه دیرکرد این سودها رو به حساب سهام داران واریز کنن . حرف که زیاد می زنید ، لااقل یه عمل هم که قانون هم هست انجام بدید .

 • طاهری سرمور

  بادرود.اگردردم یکی بودی چه بودی؟دردیکی دوتانیست!مالیات راغیرقانونی تشخیص دادندهزینه های شرکتهاراکه درکدال انتشاردادندراچکارکنیم که هرکدام چندبرابرشده باجهایی که فلان دفتریاارگان یابنیادمی گیرندچه می شود،حقوقهای نجومی افرادخاص هم که درچندین شرکت وسازمان واداره پست دارندوپول ندانمکاری ورابطه وفامیلی باسران راداشتن هم درجای خودمحفوظ است .خانه ازبن پی ویران است!باسپاس

پیشنهاد سردبیر تجارت‌نیوز