فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۴۰۵۵۲۷

آغاز فروش اقساطی چهار محصول ایران‌خودرو از امروز

آغاز فروش اقساطی چهار محصول ایران‌خودرو از امروز

ایران خودرو شرایط فروش اقساطی چهار محصول خود را از ساعت 11 صبح امروز 24 مهر ماه اعلام کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرکت ایران خودرو اعلام کرده است تعداد بسیار محدودی خودرو را به صورت فروش اعتباری در رهن شرکت این شرکت از ساعت 11 صبح امروز چهارشنبه 24 مهرماه آغاز می‌کند.

بر این اساس، با هدف جلوگیری از ثبت نام واسطه‌ها و افزایش امکان ثبت‌نام برای مصرف کننده نهایی خودرو، شرکت ایران خودرو فیلترهایی را مطابق شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه که ذیلا" تشریح شده قرار داده است که در صورت ثبت نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت نام مشتري از سوي شرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان حداکثر ظرف مدت 20 روز مسترد خواهد شد.

1 24

قواعد و نکات مهم:

* فک رهن سند خودرو زودتر از موعد چک‌ها براي کلیه محصولات این بخشنامه امکانپذیر نخواهد بود. لذا ضروریست نمایندگی‌های محترم در این خصوص اطلاع رسانی مقتضی به مشتریان خود داشته باشند.

* ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می‌باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو خواهد شد.

* کلیه مشتریانی که در 18 ماه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام نموده اند، قادر به ثبت نام از این بخشنامه نیستند. بدیهی است هر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه، از سوي شرکت یک طرفه ابطال خواهد شد.

* این بخشنامه امکان ثبت نام براي افراد بالاي 18 سال امکان پذیر می باشد.

* امکان ثبت نام صرفا برای مشتریان حقیقی فراهم می‌باشد و امکان ثبت نام براي مشتریان حقوقی و کاردکس و ثبت نام با شماره مشتري دوم نمایندگی امکان پذیر نمی‌باشد.

* امکان انتخاب کد نمایندگی در زمان ثبت نام فعال می باشد.

* ثبت نام صرفاً بصورت اینترنتی و از طریق سایت ir.ikco.esale امکان پذیر خواهد بود.

* مشتریانی که در 18 ماه گذشته در شرکت های ایران خودرو و سایپا اقدام به ثبت نام نموده اند مجاز به ثبت نام دراین بخشنامه نمی باشند، در صورت ثبت نام مغایر با این شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه ثبت نام مشتري از سوی شرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان مسترد خواهد شد.

* مشتریان محترم پس از انجام ثبت نام در سایت فروش اینترنتی و واریز وجه قرارداد،جهت انجام سایر مراحل انجام خرید و تحویل مدارك به شرح ذیل می بایستی به نمایندگی مورد نظر خود که در سایت انتخاب نموده است مراجعه نماید.

* امکان انتخاب کارت طلایی تک ستاره ( با احتساب هزینه) براي مشتری اختیاری است.

مدارک مورد نیاز:

1 .فرم قرارداد فروش رهنی (تکمیل و امضاء شده)

2 .وکالتنامه فک پلاك (پیوست بخشنامه می باشد)

3 .فرم تعهدنامه (در دو نسخه تکمیل و امضاء شده)

4 .پرینت حساب جاري صادر کننده چک (30 گردش آخر)

5 .گواهی امضاء محضري متقاضی و صادر کننده چک

6 .کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و صادرکننده چک

7 .قبض تلفن محل سکونت صادر کننده چک (آدرس، تلفن، کد پستی با آدرس و کدپستی صادر کننده چک باید یکسان باشد)

مراحل انجام کار:

1 -جهت واریز مبالغ بالای 50 میلیون تومان، مشتریان محترم می‌بایست پس از دریافت ردیف قرارداد، از طریق سایت فروش اینترنتی شرکت ایران خودرو «بخش میز کار مشی» حداکثر تا پایان وقت اداری دو روزکاري بعد از ثبت نام (48 ساعت) را واریز نمایند، در غیر این صورت قرارداد مذکور غیرفعال شده و وجه به مشتری مسترد خواهد شد.

2 -مقتضی است نمایندگان محترم در خصوص متن ذیل قبل از انجام پیش ثبت نام به مشتري (صاحب چک) اطلاع رسانی نمایند:

"مشتری به ایران خودرو اختیار می دهد به منظور کسب اطلاعات مربوط به تایید اعتبار خرید تسهیلاتی خودرو، استعلامات مورد نیاز را از بانک اطلاعاتی موجود در مراجع ذي صلاح (بانک ها و موسسات اعتباري) بعمل آورد."

3 -نمایندگان محترم می بایست این بخشنامه را برای اطلاع بیشتر در محل رویت مشتریان قرار دهند.

4 -ثبت نام صرفاً بصورت اینترنتی و از طریق سایت ir.ikco.esale امکان پذیر خواهد بود.

5 -دریافت مدارک مورد نیاز و ادامه مراحل ثبت نام، منوط به دارا بودن شرایط لازم ( زمان بررسی حداقل 24 ساعت می باشد ) امکان پذیر خواهد بود.

6 -مشتریان محترم پس از تکمیل واریز وجه پیش پرداخت و انتخاب نمایندگی، جهت اعتبار سنجی و ثبت چک میبایستی به نمایندگی انتخابی خود مراجعه نماید در غیر این صورت امکان اعتبار سنجی و ثبت چک در سیستم نمایندگی میسر نخواهد بود و ضمنا"چنانچه مشتری وجه پیش پرداخت را واریز نماید ولي به ھر دلیلی اعتبار سنجی ایشان تایید نگردد وجه مشتری به حساب ایشان مسترد خواھد شد و مشتري در خصوص ثبت نام ھیچگونه ادعایي نخواھد داشت.

7 -مبلغ تسهیلات قرارداد برابر جدول پیوست طی صدور چک شخصی در وجه شرکت ایران خودرو از متقاضی دریافت خواهد شد.

8 -همزمان مدارك تکمیل شده مرتبط با دریافت تسهیلات، از متقاضی( فرم ها و مدارك نقد و اقساط مشابه گویاهای جاري بعلاوه وکالتنامه فک پلاك) دریافت می گردد.

9 -مشتري وکالت "فک پلاك و تنظیم سند رهنی" مشابه نمونه پیوست را در دفاتر رسمی براي شرکت ایران خودرو تهیه می نماید.

10 -س از انجام مراحل ثبت نام و واریز وجه و فعال سازي قرارداد، پرونده جهت انجام سایر اقدامات به نمایندگان شرکت‌های اعتبارسنج (حمایت گستر و خدمات مشاوره اي حامی ایرانیان) مطابق شرح درج شده در فرم خلاصه پرونده، مستقر در معاونت بازاریابی و فروش تحویل شود.

11 -با توجه به محدودیت این طرح، احتمال تکمیل ظرفیت وجود دارد. بدیهی است به محض تکمیل ظرفیت، ثبت نام خودروی مربوطه متوقف خواهد شد لذا ضروري است قبل از صدور چک و اخذ مدارك برابر آیین نامه مربوطه در وب سایت فروش اینترنتی ثبت نام و واریز وجه انجام گیرد.

توضیحات تكمیلی:

*نمايندگان محترم ھنگام ثبت نام از مشتريان در خصوص تايیديه احراز سكونت، موارد عنوان شده در بخشنامه‌ھای ٢٩٦٨ و ٤٠٢٨ را مد نظر قرار داده و بر اساس آن اقدام نمايند.

*در اين طرح فروش، به ھر فرد حداكثر یکدستگاه خودرو به صورت نقد و اقساط قابل واگذاری می‌باشد. لذا نمايندگان محترم ھنگام ثبت نام حتما" اين موضوع را مد نظر قرار دھند.

* چک ھاي بازپرداخت اقساط با تاريخ ھای قید شده در متن بخشنامه ھنگام تكمیل ثبت نام از مشتری دريافت می گردد.

*چک ھای دريافتی از مشتريان مربوط به يك دسته چك بوده و شماره سريال آنھا بصورت متوالي و پشت سر ھم باشد.

* در فرم قرارداد خريد خودرو علاوه بر نمايندگي، متقاضي اصلي خريد خودرو (صادر كننده چك)نیز امضاء نمايد.

*ھنگام صدور چك حتما" در متن چك، نام متقاضی اصلی خريد خودرو و شماره رديف قرارداد و کد ملی وی ثبت گردد.

* چک ھای دريافتی از مشتريان می بايست فاقد ھرگونه قلم خوردگی و ظھرنویسی به منظور اصلاح مندرجات متن چك باشد.

*چک ھا بايد حتما" از حسابھای سامانه صیاد آنلاين مانند: سپھر، سیبا، ھمراه، جام، جاري طلايي، مھر و مھرگستر، فراگیر يا سحر، حسابھای بانك مسكن جاري متمركز كه با شماره ١٣٠٠ شروع می‌‌‌شود و يا كلیه بانكھای خصوصي كشور، صادر گردند.

* تھیه رونوشت از صفحه اول شناسنامه و كارت ملي مشتری چنانچه شناسنامه داراي توضیحات باشد، رونوشت از آن صفحه نیز لازم میباشد.

* صادركننده چك با پر كردن تعھد نامه ای كه از سیستم مكانیزه پرينت گرفته مي شود در خصوص وصول چک‌ھا در موعد مقرر و صحت چک ھا و امضاي آنھا تعھد می نمايد و ھرگونه ضرر و زيان ناشی از تاخیر در پرداخت به موقع چک ھا به عھده مشتری است و مطابق رويه شركت ايران خودرو دريافت خواھد شد.

* صادركننده چك بايستی پرينت حساب جاری خود را كه ممھور به مھر بانك است، ھنگام ثبت نام به نمايندگي تحويل دھد و تطابق امضا صادركننده چك و تطابق آن با گواھی امضاء محضري توسط نمايندگی بايستی انجام شود.

*در صورت عدم وصول چک ھا در زمان سررسید، شرکت ایران خودرو ضمن اقدام حقوقی، وفق تعھدنامه و اخذ خسارت ديركرد و ھزینه وصول عمل خواھد كرد و گارانتی و كارت طلايی كلیه خودروھای مذكور را از درجه اعتبار ساقط خواھد كرد.

* درصورت عدم برداشت وجه چک ھای موضوع قرارداد مشتري تعھد مي نمايد به منظور اجتناب از تعلق جرايم و بروز مشکلات احتمالي مراتب عدم برداشت را پس از گذشت حداکثر١٠روز کاري از زمان سر رسید چک، ازشرکت ایران خودرو پیگیری نماید و نسبت به پرداخت مبلغ چک پرداخت نشده اقدام نماید.

* با توجه به اينکه وصول وجه چک ھای موضوع قرارداد بصورت مکانیزه و از طريق سیستم کلرينگ بانکی در ساعات اولیه بامداد روزسررسید صورت مي پذيرد لذا مشتريان مکلفند يک روز قبل ازسررسید چک ھای ارسالي نسبت به تامین موجودي مورد نیاز خود اقدام نمايند.

* در صورت تاخیر در تحويل خودرو از جانب شركت، امكان تغییر زمان چک ھا وجود ندارد و صرفا سود تاخیر به ازای مبالغ پرداختی مشتری، پرداخت می شود.

* چک ھای اقساط خودرو بايد در محل نمايندگی و در حضور نمايندگی فروش صادر شود.

* نماينده موظف است مشخصات چک ھا را روي فرم رسید دريافت مدارك از مشتري ثبت كند و تطابق امضاء روی چك پرداخت با امضاء روي فرم قرارداد و گواھی امضای محضری به عھده نمايندگی است و ھرگونه قصور در اين خصوص متوجه نمايندگي است.

* اسناد و شناسنامه خودروي واگذاري با شرايط فروش فوري اعتباری، به نام مشتري و در رھن شركت ایران خودرو قرار می گیرد و ھزینه فك رھن خودرو پس از اتمام پرداخت كلیه وجوه خودرو به عھده شركت ایران خودرو است و مشتري از اين بابت ھزینه ای نخواھد پرداخت.

* ارائه كد ملی، كد پستي، آدرس دقیق، منطقه شھرداری محل سكونت و شماره تلفن ثابت و ھمراه در زمان ثبت نام الزامي است.

* در اين بخشنامه، تنظیم صلحنامه قابل اجرا نیست.

* در صورت تاخیر در تحويل خودرو، سود تاخیری معادل ٣٠ %سالیانه به ازاي مبالغ پرداختی مشتری، از سوی شرکت ایران خودرو محاسبه و پرداخت می شود.

* سود تاخیر تنھا به پرونده ھایی تعلق می گیرد كه ارسال مدارك مشتري (واريز وجه نقدي، ثبت چك مدت دار در سیستم و …) برابر شرايط اين بخشنامه صورت گرفته باشد.

* خودروھاي اين بخشنامه، از بیمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابلاغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواھند بود.

* شركت ایران خودرو مجاز است در صورت تكمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت نام اقدام كند.

* خودروھای با شرايط اعتباري تا زمان وصول كامل چک ھا، مجوز خروج از کشور را ندارند.

* ثبت صحیح شماره حساب چك ھای مشتري بعھده نمايندگي بوده و عواقب و مغايرتھای احتمالي بعھده نمايندگی می باشد.

*حداكثر مھلت ارسال پرونده مشتريان به سازمان بعد از واریز وجه و ثبت چک٤٨ ساعت مي باشد.

* ثبت نام در این گویا فقط برای مشتریان حقیقی مجاز می باشد.

2 8

52964590000000000

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.