فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۹۲۰۹۴۱

آمار مشارکت استان‌ ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

آمار مشارکت استان‌ ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 1403

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه هشتم تیر در سراسر کشور برگزار شد اما هیچ یک از نامزدها نتوانستند آرا لازم برای ورود به پاستور به دست آورند. دور دوم انتخابات دیروز پانزدهم تیر برگزار شد و مسعود پزشکیان عنوان نهمین رئیس‌جمهور کشور را کسب کرد. این مطلب نگاهی دارد به آمار مشارکت استان‌ ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 1403.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمار مشارکت استان‌ ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 1403 به شرح زیر است (به روز می‌شود):

آمار مشارکت استان‌ ها در دور دوم انتخابات

استان آذربایجان شرقی

مسعود پزشکیان: یک میلیون و ۶۷۲ هزار و ۱۹۳ رای

سعید جلیلی: ۲۹۱ هزار و ۵۵۹ رای

کل آراء: یک میلیون و 963 هزار و 725 رای

میزان مشارکت: ۶۲.۲۲ درصد

استان آذربایجان غربی

مسعود پزشکیان: یک‌میلیون و 114هزار رأی

سعید جلیلی: 191 هزار رأی 

کل آراء:یک میلیون و 318هزار رأی

میزان مشارکت: 51.3 درصد

استان اردبیل

مسعود پزشکیان: ۵۵۶ هزار و ۱۳۴ رای

سعید جلیلی: ۱۱۰ هزار و ۷۳۱ رای

کل آراء: 682 هزار و 186 رای

میزان مشارکت: ۶۵.۵ درصد

استان اصفهان

مسعود پزشکیان: ۷۳۳ هزار و 60 رای

سعید جلیلی: یک میلیون و ۸۵ هزار و ۸۹۰ رای

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۴۸.۵۶ 

استان البرز

مسعود پزشکیان: ۴۸۰ هزار و ۲۸۲ رای

سعید جلیلی: ۳۵۷ هزار و ۸۳۸ رای

کل آراء: 855 هزار و 924 رای

میزان مشارکت: ۴۸.۸۱ درصد

استان ایلام

مسعود پزشکیان: ۱۸۰ هزار 4 رای

سعید جلیلی: 84 هزار و ۸۷۵ رای

کل آراء: 264 هزار و 879 رای

میزان مشارکت: ۵۶.۷۸ درصد

استان بوشهر

مسعود پزشکیان: ۲۱۹ هزار و ۸۴۳ رای

سعید جلیلی: 228 هزار و ۸۱ رای

کل آراء: 460 هزار و 42 رای

میزان مشارکت: ۵۷.۱۲ درصد

استان تهران

مسعود پزشکیان: 2 میلیون و 196 هزار و 357 رای

سعید جلیلی: یک میلیون و 177 هزار و 863 رای

کل آراء: 3 میلیون و 970 هزار و 220 رای  

میزان مشارکت: 39.7 درصد

استان چهارمحال و بختیاری

مسعود پزشکیان: ۱۸۸ هزار و ۴۲۵ رای

سعید جلیلی: ۱۸۴ هزار و ۷۹۱ رای

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۴۷.۹ درصد

استان خراسان جنوبی

مسعود پزشکیان: ۱۳۶ هزار و ۷۳۸ رای

سعید جلیلی: ۲۸۴ هزار و ۲۶۲ رای

کل آراء: 427 هزار و 780 رای

میزان مشارکت: ۷۰.۸ درصد

استان خراسان رضوی

مسعود پزشکیان: یک میلیون و ۸۰ هزار و ۶۷۵ رای

سعید جلیلی: یک میلیون و ۶۹۶ هزار و 6 رای

کل آراء: 2 میلیون و 836 هزار و 745 رای

میزان مشارکت: ۵۷.۹۸ درصد

استان خراسان شمالی

مسعود پزشکیان:۱۸۳ هزار و ۴۸۷ رای

سعید جلیلی: ۱۸۹ هزار و ۳۸۳ رای

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۵۳.۴ درصد

استان خوزستان

مسعود پزشکیان: ۷۱۴ هزار و ۵۵۰ رای

سعید جلیلی: ۸۱۳ هزار و ۲۰۱ و میزان رای

کل آراء: یک‌ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۶۵۸ رای 

میزان مشارکت: ۴۰.۷۰ درصد

استان زنجان

مسعود پزشکیان: ۲۹۶ هزار و ۸۷۰ رای

سعید جلیلی: ۱۸۴ هزار و ۷۷۷ رای

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۵۷.۳ درصد

استان سمنان

مسعود پزشکیان: ۱۱۰ هزار و ۸۶۰ رای

سعید جلیلی: ۱۷۷ هزار و ۵۷۷ رای

کل آراء: 297 هزار و 456 رای

میزان مشارکت: ۵۵.۶۴ درصد

استان سیستان و بلوچستان

مسعود پزشکیان: 655 هزار و 153 رای

سعید جلیلی: 300 هزار و 440 رای

کل آراء: 969 هزار و 162 رای

میزان مشارکت: 51 درصد 

استان فارس

مسعود پزشکیان: 884 هزار و 117 رای

سعید جلیلی: 856 هزارو 267 رای

کل آراء: یک میلیون ۷۷۵ هزار و ۸۰۴ رای

میزان مشارکت: 48.01 درصد

استان قزوین

مسعود پزشکیان: 258 هزار و 7 رای

سعید جلیلی: 224 هزار و 454 رای

کل آراء: 492 هزار و 270 رای

میزان مشارکت: 51.32 درصد

استان قم

مسعود پزشکیان: ۱۶۴ هزار و ۹۰۵ رای

سعید جلیلی: ۳۶۹ هزار و ۸۶۲ رای

کل آراء: 549 هزار و 318 رای

میزان مشارکت: ۶۴.۳۸ درصد

استان کردستان:

مسعود پزشکیان: ۲۸۴ هزار و ۹۵ رای 

سعید جلیلی:  ۷۶ هزار و ۲۱۸ رای

کل آراء:

میزان مشارکت: ۲۹.۲۴ درصد

استان کرمان

مسعود پزشکیان: ۴۷۹ هزار و ۲۴۹ رای

سعید جلیلی: ۷۷۳ هزار و ۵۹۱ رای

کل آراء: یک میلیون و 276 هزار و 92 رای

میزان مشارکت: ۵۵ درصد

استان کرمانشاه

مسعود پزشکیان:  477 هزار و 762 رای

سعید جلیلی: 193 هزار و 870 رای

کل آراء: 688 هزار و 497 رای

میزان مشارکت: 42 درصد

استان کهگیلویه و بویراحمد

مسعود پزشکیان: ۱۷۴ هزار و ۸۸۰ رای

سعید جلیلی: ۱۹۹ هزار و ۷۰۹ رای

کل آراء: 379 هزار و 71 رای

میزان ‌مشارکت: ۶۴.۷ درصد

استان گلستان

مسعود پزشکیان: ۴۱۶ هزار و ۶۸۲ رای

سعید جلیلی: ۲۵۹ هزار و ۳۴۸ رای

کل آراء: 725 هزار و 979 رای

میزان مشارکت: ۵۰.۵۵ درصد

استان گیلان

مسعود پزشکیان: ۵۵۵ هزار و ۴۹۰ رای

سعید جلیلی:‌ ۳۱۱ هزار و ۵۵۱ رای

کل آراء: 882 هزار و 932 رای

مشارکت: ۴۳.۹ درصد

استان لرستان

مسعود پزشکیان: ۳۵۹ هزار و ۳۸۰ رای

سعید جلیلی: ۳۶۲ هزار و ۸۶۱ رای

کل آراء: یک میلیون و ۵۰۰ هزار رای

میزان مشارکت: ۴۷ درصد

استان مازندران

مسعود پزشکیان: ۶۶۷ هزار و ۳۲۴ رای

سعید جلیلی: ۶۰۱ هزار و ۱۸۵ رای

کل آراء: یک میلیون و 297 هزار و 634 رای

میزان مشارکت: ۵۲.۱۹ درصد

استان مرکزی

مسعود پزشکیان: ۲۲۸ هزار و ۳۳ رای

سعید جلیلی: ۳۱۳ هزار و ۷۷۶ رای

کل آراء: 558 هزار و 952 رای

میزان مشارکت: ۴۸.۸ درصد

استان هرمزگان

مسعود پزشکیان: ۳۰۶ هزار و ۹۹۵ رای

سعید جلیلی: ۳۴۵ هزار و ۲۷۴ رای

کل آراء: 667 هزار و 14 رای

میزان مشارکت: ۵۲.۹ درصد

استان همدان

مسعود پزشکیان: ۳۳۹ هزار و ۳۸۷ رای

سعید جلیلی: ۳۵۶ هزار و ۵۴۷ رای

کل آراء: 695 هزار و 934 رای

میزان مشارکت: ۴۸ درصد

استان یزد

مسعود پزشکیان: ۲۵۳ هزار و ۷۵۰ رای

سعید جلیلی: ۲۵۵ هزار و ۶۹۰ رای

کل آراء: 521 هزار و 236 رای

میزان مشارکت: ۶۹.۴۴ درصد

(برای اطلاعات بیشتر، مطالعه گزارش آمار مشارکت استان‌ ها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ پیشنهاد می‌شود.)

بیشترین مشارکت در استان‌ها

بر اساس آمار غیررسمی استان یزد با ٧٠.٩١ درصد بیشترین آمار مشارکت را در بین استان‌ها داشته است.

آمار غیررسمی برخی از استان‌ها به شرح زیر است:

رتبه اول مشارکت استان یزد 

رتبه دوم مشارکت استان خراسان جنوبی 

رتبه سوم مشارکت استان کهگیلویه و بویراحمد

رتبه چهارم مشارکت استان آذربایجان شرقی

نتایج نهایی انتخابات  ۱۴۰۳

محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور در دور نخست نتایج نشمارش آرای انتخابات چهاردهمین دوره‌ ریاست‌جمهوری را صبح شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳ چنین اعلام کرد که ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵رای شمارش شده است و ترتیب آرا به شرح زیر است:

- مسعود پزشکیان:  ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و۹۹۱ رای

- سعید جلیلی: ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸رای

- محمدباقر قالیباف: ۳ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۳۴۰رای

- مصطفی پورمحمدی: ۲۰۶ هزار و ۳۹۷رای

به این ترتیب پزشکیان و جلیلی به دور دوم انتخابات راه یافتند. روز جمعه 15 تیر دور دوم برگزار شد و نتایج نهایی به شرح زیر بود:

از مجموع 30 میلیون و 530 هزار و 157 رای ماخوذه، مسعود پزشکیان با کسب 16 میلیون و 384 هزار و 403 نفر، به عنوان پیروز مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم شناخته و نهمین رئیس‌جمهوری ایران شد.

سعید جلیلی دیگر نامزد این مرحله نیز با 13 میلیون و 538 هزار و 179 رای، برای بار دوم، در انتخابات ریاست‌جمهوری نتوانست رای اکثریت را از آن خود کند.

بر این اساس، مسعود پزشکیان توانست رای اعتماد 53.6 درصد از رای‌دهندگان را از آن خود کند. جلیلی نیز 44 درصد از آرا را به خود اختصاص داد.

میزان مشارکت نیز 49.8 درصد اعلام شد.

منبع: مهر، تسنیم، ایسنا، فرهیختگان، خبرآنلاین

 

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.