بررسی تجارت‌نیوز از وضعیت یک شاخص در سال‌های 92 تا 97:

بدهی دولت تدبیر به سیستم بانکی 4 برابر شد

بدهی دولت تدبیر به سیستم بانکی 4 برابر شد

در بهار امسال 14 هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت افزوده شد. بدهی‌ دولت به سیستم بانکی در بهار امسال با رشد 4.7 درصدی به 318 هزار میلیارد تومان رسیده که 75 درصد از این بدهی مربوط به بانک‌ها و 25 درصد دیگر بدهی به بانک مرکزی بوده است.

در بهار امسال 14 هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت افزوده شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سال‌های 1392 تا 1397 بدهی‌ دولت به سیستم بانکی (بانک‌ها و بانک مرکزی) حدود چهار برابر شده است.

از سوی دیگر بدهی دولت طی سه ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 14 هزار میلیارد تومان افزایش داشته که این بدهی به بانک‌ها در مقایسه با بانک مرکزی بیشتر افزایش داشته است.

بدهی‌ دولت به سیستم بانکی در بهار امسال با رشد 4.7 درصدی به 318 هزار میلیارد تومان رسیده که 75 درصد از این بدهی مربوط به بانک‌ها و 25 درصد دیگر بدهی به بانک مرکزی بوده است.

بدهی که دولت به بانک مرکزی دارد در سه ماهه ابتدایی سال جاری با رشد 6.8 درصدی به بیش از 78 هزار میلیارد تومان رسیده است..

بررسی امارها نشان می‌دهد طی سال‌های 1393 تا 1397 بیشترین رشد بدهی دولت به سیستم بانکی متعلق به سال 1393 و 1397 بوده که در این سال‌ها بدهی دولت به سیستم بانکی بیش از 30 درصد رشد داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند