برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۹

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۹

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور بر اساس سامانه هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و آخرین اطلاعات مربوط به پایان آذر ۱۳۹۹ از سوی پردازش اطلاعات مالی پارت اعلام شد.

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور بر اساس سامانه هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و آخرین اطلاعات مربوط به پایان آذر ۱۳۹۹ از سوی پردازش اطلاعات مالی پارت اعلام شد؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری آسمان یکم، آسمان خاورمیانه و آرمان کارآفرین به ترتیب در گروه صندوق سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و با درآمد ثابت بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند.

به گزارش پردازش اطلاعات مالی پارت، با استفاده از سیستم رتبه‌بندی صندوق‌ها، مردم به آسانی می‌توانند صندوق‌های مناسب جهت سرمایه‌گذاری را متناسب با بودجه و اهداف خود انتخاب نمایند؛ از این‌رو، سامانه هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به پایان آذر ۱۳۹۹، برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس سامانه رسام مشخص کرده است.

در حال حاضر بیش از ۲۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری در رشته‌های گوناگون و گروه‌های متفاوت، مشغول به فعالیت هستند و منابع مالی تحت مدیریت آن‌ها نزدیک به ۳۵۵ هزار میلیارد تومان است. همین امر شناسایی بهترین صندوق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم دشوار، پیچیده و زمان‌بر ساخته است. صندوق‌های حائز بیشترین امتیاز در سه طبقه اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شامل صندوق‌های سهامی، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های با درآمد ثابت به شرح زیر بوده‌ است:

صندوق‌های سهامی
رتبهنام صندوقنام مدیر
اولمشترک آسمان یکمسبدگردان آسمان
دوممشترک پیشتازسبدگردان انتخاب مفید
سومسهام بزرگ کاردانتامین سرمایه کاردان
صندوق‌های مختلط
رتبهنام صندوقنام مدیر
اولمشترک آسمان خاورمیانهسبدگردان آسمان
دومتوسعه ممتازسبدگردان انتخاب مفید
سوممختلط گوهر نفیس تمدنتامین سرمایه تمدن
صندوق با درآمد ثابت
رتبهنام صندوقنام مدیر
اولآرمان کارآفرینکارگزاری بانک کارآفرین
دوممشترک اندیشه فردامشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان
سومبا درآمد ثابت اعتماد مللسبدگردان نوین نگر آسیا

شایان ذکر است که رتبه‌بندی فوق بر اساس امتیاز‌دهی به معیارهای ۱۵ ‌گانه مربوط به فعالیت و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس مدل انحصاری شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت حاصل شده که به صورت دوره‌ای به‌روز می‌گردد.

شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت در جهت ارتقای شفافیت صنعت صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری و کمک به تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذاران، سامانه هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند