بررسی ارتباط بین مزد و بهره‌وری و سازوکارهای این حوزه

 دبیرکل کانون عالی شورای اسلامی کار کشور گفت: وضعیت معیشتی کارگران با افزایش 100 درصدی دستمزد نیز بهبود نمی‌یابد، بلکه این بهبود در صورت کاهش قیمت تمام شده و تورم میسر می‌شود. رحمت‌الله پورموسی درخصوص افزایش دستمزد کارگران، گفت: در حال حاضر چنانچه حقوق کارگران تا سقف 100 درصد افزایش پیدا کند وضعیت معیشت کارگران

 دبیرکل کانون عالی شورای اسلامی کار کشور گفت: وضعیت معیشتی کارگران با افزایش 100 درصدی دستمزد نیز بهبود نمی‌یابد، بلکه این بهبود در صورت کاهش قیمت تمام شده و تورم میسر می‌شود.

رحمت‌الله پورموسی درخصوص افزایش دستمزد کارگران، گفت: در حال حاضر چنانچه حقوق کارگران تا سقف 100 درصد افزایش پیدا کند وضعیت معیشت کارگران بهبود نمی‌یابد، اما با توجه به وعده‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اجرای برنامه‌های علمی به منظور کاهش قیمت تمام شده و افزایش توان قدرت کارگران، امیدواریم در سال آینده وضعیت معیشتی کارگران بهبود یابد.

وی اظهار کرد: با توجه به بحث توان کارفرمایان، اهمیت نیروی کار و اشتغال، نهایتا مقرر شد دستمزد کارگران در سال آینده 25 درصد افزایش پیدا کند، علاوه بر این مقدار، چهار درصد نیز در قالب افزایش بن کارگری و پایه سنوات به منظور بهبود وضعیت معیشت کارگران به دستمزد آنان اضافه خواهد شد.

پورموسی درخصوص وضعیت برنامه‌های وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی گفت: احتمالا جلسات شورای کار از ابتدای سال آینده برگزار شده و ارتباط بین مزد و بهره‌وری و سازوکارهای این حوزه بررسی و دست واسطه‌ها قطع خواهد شد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند