برنده مزایده بانک اقتصادنوین اعلام شد

تجارت نیوز

بانک اقتصادنوین در 14 دی ماه امسال اقدام به واگذاری 27 درصد سهام خود در شرکت شیمی بافت از طریق مزایده کرد که پس از بازگشایی پاکات مزایده، پیشنهاد شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به عنوان برنده مزایده اعلام شده است.

در مزایده بانک اقتصادنوین، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران برنده شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در راستای رفع موانع تولید و به منظور کاهش سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی، بانک اقتصادنوین در 14 دی ماه امسال اقدام به واگذاری 27 درصد سهام خود در شرکت شیمی بافت از طریق مزایده کرد.

تازه‌ترین اطلاعیه منتشره بانک اقتصادنوین بر روی سایت کدال نشان می‌دهد که پس از بازگشایی پاکات مزایده، پیشنهاد شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به عنوان برنده مزایده اعلام شده است. این شرکت با نماد «ونیکی» در بازار سهام در حال فعالیت است.

9899

مبلغ مورد توافق در این مزایده بیش از 323 میلیارد تومان بوده است.

از سهامداران قابل توجه شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، بانک مرکزی و بانک ملی است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند