ایران پنجمین واردکننده چای در جهان / تاجران اصلی چای کدام کشورها هستند؟

ایران پنجمین واردکننده چای در جهان / تاجران اصلی چای کدام کشورها هستند؟

میزان صادرات چای در سال 2017 حدود 7.8 میلیارد دلار بوده و به طور کلی گزارش‌‌ها نشان می‌دهد که ارزش صادرات چای در مقایسه با سال 2013، نزدیک به 2.5 درصد کاهش و در مقایسه با سال 2016، حدود 4.6 درصد افزایش یافته است. بر اساس این داده‌ها، ایران پنجمین واردکننده بزرگ چای در جهان است.

میزان صادرات چای در سال 2017 حدود 7.8 میلیارد دلار بوده و به‌طور کلی گزارش‌‌ها نشان می‌دهد که ارزش صادرات چای در مقایسه با سال 2013 نزدیک به 2.5 درصد کاهش و در مقایسه با سال 2016 حدود 4.6 درصد افزایش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در سال 2017، آسیا عهده‌دار 60.3 درصد از کل صادرات چای، معادل 4.7 میلیارد دلار بوده است. همچنین سهم آفریقا از صادرات چای 22.7 درصد و سهم اروپا 13.2 درصد بوده است.

آمریکای شمالی نیز 2.3 درصد، آمریکای لاتین به جز مکزیک و کارائیب 2.3 درصد و اقیانوسیه 0.2 درصد از صادرات چای در سال 2017 را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول زیر 15 کشور بزرگ صادرکننده چای و همچنین حجم صادرات آنها را در سال 2017 نشان می‌دهد:

رتبه کشور ارزش صادرات سهم از صادرات جهان 
1چین1.6 میلیارد دلار20.6 درصد
2سریلانکا1.5 میلیارد دلار19.3 درصد
3کنیا1.4 میلیارد دلار18.2 درصد
4هلند591.2 میلیون دلار7.5 درصد
5امارات متحده عربی286.8 میلیون دلار3.7 درصد
6آلمان245.2 میلیون دلار3.1 درصد
7لهستان189 میلیون دلار2.4 درصد
8بریتانیا137.7 میلیون دلار1.8 درصد
9ایالات متحده عربی136.1 میلیون دلار1.7 درصد
10ژاپن129.9 میلیون دلار1.7 درصد
11ویتنام123.7 میلیون دلار1.6 درصد
12اندونزی114.2 میلیون دلار1.5 درصد
13هلند100.5 میلیون دلار1.3 درصد
14آرژانتین95.6 میلیون دلار1.2 درصد
15روسیه92.3 میلیون دلار1.2 درصد

15 کشور فوق در سال گذشته میلادی در مجموع 86.7 درصد از صادرات چای جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان این کشورها، صادرات چای چهار کشور ژاپن 86.7 درصد، ایالات متحده آمریکا 39.9 درصد، چین 29.3 درصد و هلند 22.1 درصد در مقایسه با سال 2013 افزایش یافته است.

همچنین صادرات چای پنج کشور ویتنام، هند، اندونزی، بریتانیا و آرژانتین طی این دوره به ترتیب 0.46 درصد، 27.6 درصد، 27.5 درصد، 26.1 درصد و 18.2 درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، میزان واردات چای در سال 2017، حدود 7.349 میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال 2013 حدود 0.5 درصد کاهش یافته است. در سال 2013 حجم کل واردات چای در جهان 7.31 میلیارد دلار گزارش شده است.

این رقم در مقایسه با سال 2016 نزدیک به 6.8 درصد افزایش یافته است.

در میان قاره‌ها، آسیا با 42.3 درصد، معادل 3.1 میلیارد دلار، بیشترین واردات چای را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که اروپا با 30.3 درصد رتبه دوم را کسب کرده است.

همچنین سهم آفریقا از واردات چای 14.7 درصد، آمریکای شمالی 8.8 درصد، اقیانوسیه 1.9 درصد و آمریکای لاتین به جز مکزیک و کارائیب 1.2 درصد بوده است. جدول زیر 15 کشوری را که بیشترین میزان چای را در سال 2017 وارد کرده‌اند، نشان می‌دهد:

رتبهکشورارزش وارداتسهم از واردات جهانی
1پاکستان549.6 میلیون دلار7.5 درصد
2روسیه525 میلیون دلار7.2 درصد
3ایالات متحده آمریکا486.8 میلیون دلار6.7 درصد
4بریتانیا404 میلیون دلار5.5 درصد
5ایران283.8 میلیون دلار3.9 درصد
6مصر273.8 میلیون دلار3.7 درصد
7عربستان سعودی263.2 میلیون دلار3.6 درصد
8امارات متحده عربی238.8 میلیون دلار3.3 درصد
9آلمان225.2 میلیون دلار3.1 درصد
10مراکش219.8 میلیون دلار3 درصد
11ژاپن177.3 میلیون دلار2.4 درصد
12فرانسه168.4 میلیون دلار2.3 درصد
13کانادا149.6 میلیون دلار2 درصد
14چین149.4 میلیون دلار2 درصد
15هلند147.7 میلیون دلار2 درصد

در مجموع، 58.3 درصد از واردات چای در جهان در سال 2017 از سوی این 15 کشور انجام شده است.

در میان کشورهای فوق، واردات چای از سوی چهار کشور چین، پاکستان، مراکش و عربستان سعودی در مقایسه با سال 2013 به ترتیب 98.5 درصد، 72.6 درصد، 15.8 درصد و 13.3 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که کشورهای امارات متحده عربی، روسیه، کانادا و ایران به ترتیب 65.7 درصد، 20.1 درصد، 14.4 درصد و 13.7 درصد کمتر چای وارد‌ کرده‌اند.

منبع: worldstopexports

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند