اکسکوینو

بزرگ‌ترین تاجران کاغذ در جهان / کدام کشورها بیشترین کاغذ را خریدوفروش می‌کنند؟

کارخانه کاغذ

میزان صادرات کاغذ در سال 2017 حدود 161.5 میلیارد دلار بوده و به‌طور کلی گزارش‌‌ها نشان می‌دهد که ارزش صادرات کاغذ در مقایسه با سال 2013، حدود 6.4 درصد کاهش و در مقایسه با سال 2016 نیز پنج درصد افزایش یافته است.

میزان صادرات کاغذ در سال 2017 حدود 161.5 میلیارد دلار بوده و به‌طور کلی گزارش‌‌ها نشان می‌دهد که ارزش صادرات کاغذ در مقایسه با سال 2013، حدود 6.4 درصد کاهش یافته است. میزان صادرات کاغذ در این سال، 172.6 میلیارد دلار گزارش شده است. در مقایسه با سال 2016 نیز صادرات این محصول پنج درصد افزایش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در سال 2017، اروپا عهده‌دار حدود 56.2 درصد -معادل 90.7 میلیارد دلار- از کل صادرات کاغذ بوده است. همچنین سهم آسیا از صادرات کاغذ، 24.7 درصد و سهم آمریکای شمالی 15.2 درصد بوده است.

آمریکای لاتین به جز مکزیک نیز 2.4 درصد، آفریقا 0.8 درصد و اقیانوسیه 0.7 درصد از صادرات کاغذ در سال 2017 را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول زیر 15 کشور بزرگ صادرکننده کاغذ و همچنین حجم صادرات آنها را در سال 2017 نشان می‌دهد:

رتبهکشورارزش صادراتسهم از صادرات جهانی
1آلمان20.3 میلیارد دلار12.6 درصد
2چین18.4 میلیارد دلار11.4 درصد
3ایالات متحده آمریکا15.8 میلیارد دلار9.8 درصد
4سوئد8.6 میلیارد دلار5.3 درصد
5فنلاند8 میلیارد دلار5 درصد
6کانادا7.2 میلیارد دلار4.5 درصد
7ایتالیا7.1 میلیارد دلار4.4 درصد
8فرانسه6.3 میلیارد دلار3.9 درصد
9هلند5.4 میلیارد دلار3.4 درصد
10اتریش4.7 میلیارد دلار2.9 درصد
11بلژیک4.5 میلیارد دلار2.8 درصد
12لهستان4.2 میلیارد دلار2.6 درصد
13اسپانیا3.8 میلیارد دلار2.4 درصد
14اندونزی3.8 میلیارد دلار2.4 درصد
15بریتانیا3.1 میلیارد دلار1.9 درصد

15 کشور فوق در سال گذشته میلادی در مجموع 75.1 درصد از صادرات کاغذ جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان این کشورها، صادرات کاغذ چهار کشور مالزی 15.2 درصد، هلند 4.1 درصد، لهستان 1.6 درصد و اندونزی 1.1 درصد در مقایسه با سال 2013 افزایش یافته است.

همچنین صادرات کاغذ پنج کشور سوئد، فنلاند، کانادا، بریتانیا و اتریش طی این دوره به ترتیب 19.7 درصد، 17.1 درصد، 15.3 درصد، 15.3 درصد و 14.6 درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، میزان واردات کاغذ در سال 2017، حدود 163.6 میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال 2013 حدود 6.5 درصد کاهش یافته است. در سال 2013 حجم کل واردات کاغذ در جهان 175.1 میلیارد دلار گزارش شده است.

این رقم در مقایسه با سال 2016 اما نزدیک به 4.8 درصد افزایش یافته است.

در میان قاره‌ها، اروپا با 48 درصد، معادل 78.6 میلیارد دلار، بیشترین واردات کاغذ را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که آسیا با 24.2 درصد رتبه دوم را کسب کرده است.

همچنین سهم آمریکای شمالی از واردات کاغذ 16.8 درصد، آمریکای لاتین به جز مکزیک 5 درصد، آفریقا 4.1 درصد و اقیانوسیه 1.8 درصد بوده است.

جدول زیر 15 کشوری را که بیشترین میزان کاغذ را در سال 2017 وارد کرده‌اند، نشان می‌دهد:

رتبهکشورارزش وارداتسهم از واردات جهانی
1ایالات متحده آمریکا16.4 میلیارد دلار10 درصد
2آلمان14 میلیارد دلار8.6 درصد
3ژاپن8.1 میلیارد دلار5 درصد
4فرانسه7.2 میلیارد دلار4.4 درصد
5بریتانیا5.59 میلیارد دلار3.4 درصد
6ایتالیا5.57 میلیارد دلار3.4 درصد
7مکزیک5.48 میلیارد دلار3.3 درصد
8هلند5.3 میلیارد دلار3.2 درصد
9چین5 میلیارد دلار3 درصد
10بلژیک4.7 میلیارد دلار2.8 درصد
11لهستان4.5 میلیارد دلار2.8 درصد
12اسپانیا3.9 میلیارد دلار2.4 درصد
13هلند3.1 میلیارد دلار1.9 درصد
14ژاپن3 میلیارد دلار1.8 درصد
15ترکیه2.8 میلیارد دلار1.7 درصد

در مجموع، 57.85 درصد از واردات کاغذ در جهان در سال 2017 از سوی این 15 کشور انجام شده است.

در میان کشورهای فوق، واردات کاغذ از سوی چهار کشور هند، چین، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در مقایسه با سال 2013 به ترتیب 29.3 درصد، 14 درصد، 4.4 درصد و 0.6 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که کشورهای بریتانیا، بلژیک، ژاپن و فرانسه به ترتیب 17.4 درصد، 17.3 درصد، 16.4 درصد و 13.4 درصد کمتر کاغذ وارد‌ کرده‌اند.

منبع: worldstopexports

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند