بزرگ‌ترین صادرکنندگان خرما در جهان

بزرگ‌ترین صادرکنندگان خرما در جهان

کشورهای خاورمیانه بزرگ‎ترین صادرکننده خرما در جهان هستند. در سال 2017، تونس با 250.94 میلیون دلار و عربستان سعودی با 182.38 میلیون دلار، بیشترین میزان صادرات خرما را در جهان داشته‌اند.

الهام میرمحمدی: درخت خرما در نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری پرورش می‌یابد و در بیش از 34 کشور دنیا مورد کشت قرار می‌گیرد. تنوع این میوه حدود سه تا چهار هزار رقم مطرح شده است. از نظر سطح زیر کشت، عربستان، الجزایر و ایران به ترتیب بیشترین میزان سطح زیر کشت را در دنیا به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، کشورهای خاورمیانه بزرگ‎ترین صادرکننده این میوه پرانرژی در جهان هستند. در سال 2017، تونس با 250.94 میلیون دلار و عربستان سعودی با 182.38 میلیون دلار، بیشترین میزان صادرات خرما را در جهان داشته‌اند. ایران نیز با 124.56 میلیون دلار، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

تصویر زیر بزرگ‌ترین صادرکنندگان خرما را در سال گذشته میلادی نشان می‌دهد:

بزرگ‌ترین صادرکنندگان خرما در جهان

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند